Nội dung chương trình đào tạo phòng, chống khủng bố

29/07/2016 16:23 PM

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT hướng dẫn việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố bắt đầu có hiệu lực từ ngày 03/8/2016.

Ngọc Anh

Theo đó, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố được quy định bao gồm:

- Quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và pháp luật các nước về phòng, chống khủng bố;

- Biện pháp, phương pháp tổ chức thực hiện phòng, chống khủng bố;

- Kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ phòng, chống khủng bố;

- Kiến thức về hệ thống cơ quan thực hiện và tham gia phòng, chống khủng bố của Việt Nam và các nước trên thế giới;

- Quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện tham gia phòng, chống khủng bố.

Ngoài ra, Thông tư 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT cũng quy định Phòng, chống khủng bố là nội dung, học phần đào tạo chính thức của học viên, sinh viên, cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố các trường thuộc Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,484

Bài viết về

lĩnh vực khác

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 11:15 | 23/04/2024 Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
  • 09:00 | 23/04/2024 Thông báo 173/TB-VPCP ngày 22/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
  • 08:30 | 23/04/2024 Quyết định 511/QĐ-BTP ngày 28/3/2024 Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp
  • 08:20 | 23/04/2024 Công văn 1654/BVHTTDL-DLQGVN ngày 19/4/2024 triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024
  • 07:20 | 23/04/2024 Quyết định 1187/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 16:00 | 22/04/2024 Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản
  • 15:50 | 22/04/2024 Công văn 2045/BYT-KCB ngày 22/4/2024 bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2024
3.238.117.130

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn