05 văn bản nổi bật nhất tuần qua (từ ngày 06 - 11/6)

13/06/2016 10:38 AM

Trong tuần qua (từ ngày 06 – 11/6/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được nhiều văn bản liên quan đến bảo hiểm, doanh nghiệp, giáo dục, tiền tệ - ngân hàng… Trong đó, nổi bật là:

Thu Hiền

1. Hướng dẫn mới về bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp

Nghị định 37/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016) hướng dẫn một số nội dung của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 về bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp bắt buộc như sau:

- Người đang hưởng trợ cấp TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; người bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp điều trị xong, ra viện trước 01/7/2016 thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật BHXH 2014 và các quy định trước 01/01/2016.

- Thời gian đóng BHXH từ ngày 30/6/2016 trở về trước được tính là thời gian tham gia bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định này, trừ đối tượng chỉ tham gia vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Từ ngày 01/01/2018, sẽ áp dụng cho cả người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

Hướng dẫn mới về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

2. Mức thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) áp dụng từ ngày 01/5/2016

Công văn 2046/BHXH-CSYT (ngày 06/6/2016) hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT như sau:

- Người có thẻ BHYT khám, chữa bệnh đúng quy định sẽ không phải thực hiện cùng chi trả nếu tổng chi phí thấp hơn 181.500 đồng/lần (tương đương 15% mức lương cơ sở).

- Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (tương đương 40 tháng lương tối thiểu).

- Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng.

Các quy định trên được thực hiện từ 01/5/2016.

Mức thanh toán bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 01/5/2016

3. Lãi suất vay mua nhà ở xã hội chỉ còn 0,4% tháng

Lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua nhà ở xã hội từ ngày 06/6 - 31/12/2016 là 4,8%/năm (0,4%/tháng) và lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 1013/QĐ-TTg ngày 06/6/2016 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội chỉ còn 0,4% tháng

4. Đảm bảo giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp

Đây là nội dung được đề cập tại Khoản 3 Mục II Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 1239/QĐ-BTC ngày 31/5/2016.

Đảm bảo giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp

5. Tết nguyên đán 2017: học sinh được nghỉ ít nhất 07 ngày

Đây là một trong những nguyên tắc xây dựng Kế hoạch thời gian năm học (KHTGNH) 2016 - 2017 ở các địa phương được quy định tại Quyết định 1893/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 03/6/2016.

Sau đây là các nguyên tắc xây dựng KHTGNH 2016 - 2017 ở các địa phương:

- Đảm bảo số tuần thực học: mầm non và tiểu học ít nhất 35 tuần; trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ít nhất 37 tuần; giáo dục thường xuyên (THCS và THPT) ít nhất 32 tuần.

- Phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, tập quán địa phương.

- Ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn.

- Nghỉ Tết nguyên đán ít nhất 7 ngày.

- Nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và KHTGNH của địa phương.

- Khuyến khích xây dựng và áp dụng KHTGNH đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và cấp THCS.

Tết nguyên đán 2017 học sinh được nghỉ ít nhất 07 ngày

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,206

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 13/04/2024 Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 07:45 | 13/04/2024 Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp
  • 18:40 | 12/04/2024 Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
44.210.99.209

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn