Điều kiện cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu

16/05/2016 16:07 PM

Ngày 05/5/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

Lan Linh

Theo đó, điều kiện để cá nhân được cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu được quy định như sau:

- Cá nhân tham dự tối thiểu 90% tổng thời lượng khóa bồi dưỡng được tham gia kiểm tra cuối khóa.

+ Hình thức kiểm tra: thi viết trong thời gian tối đa 180 phút, vấn đáp trong thời gian tối đa 30 phút và giảng thử trong thời gian tối thiểu 30 phút.

+ Nội dung kiểm tra: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư này.

- Cá nhân được cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Có điểm kiểm tra trung bình đạt mức tối thiểu 80% tổng số điểm của các môn thi, trong đó không có môn thi nào đạt dưới 70% số điểm tối đa của môn thi đó được đánh giá là “Đạt”.

Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và thay thế Thông tư 10/2010/TT-BKH .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,987

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:10 | 27/02/2024 Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL ngày 23/02/2024 cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 14:40 | 27/02/2024 Quyết định 372/QĐ-BTNMT ngày 16/02/2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1261/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”
  • 14:25 | 27/02/2024 Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
  • 14:15 | 27/02/2024 Kết luận 72-KL/TW ngày 23/02/2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
  • 07:48 | 27/02/2024 Quyết định 397/QĐ-CHK ngày 23/02/2024 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
  • 07:45 | 27/02/2024 Quyết định 196/QĐ-TTg ngày 26/02/2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng
  • 17:20 | 26/02/2024 Quyết định 172/QĐ-BTP ngày 16/02/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
  • 11:35 | 26/02/2024 Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH ngày 23/02/2024 sửa đổi Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • 10:30 | 26/02/2024 Thông tư 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng
  • 07:58 | 26/02/2024 Công điện 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn