Phương thức chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ học tập

11/04/2016 14:35 PM

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH vừa được ban hành nhằm hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP .

Xuân Ngọc

Theo đó, phương thức chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ học phí học tập đối với người học ở các cơ sở giáo dục (CSGD) ngoài công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (CSGDNN) và giáo dục đại học (GDĐH) thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế như sau:

- Phòng GD&ĐT chi trả trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc ủy quyền cho CSGD) cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ học mẫu giáo, học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

- Sở GD&ĐT chi trả  trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh trung học phổ thông hoặc ủy quyền cho CSGD chi trả.

- Phòng LĐTBXH chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên đang học tại các CSGDNN và GDĐH.

- Kinh phí được cấp không quá 9 tháng /năm đối với học sinh mầm non và phổ thông, 10 tháng/năm đối với học sinh, sinh viên tại CSGDNN, GDĐH.

- Việc chi trả thực hiện 2 lần/năm: lần 1 vào tháng 10 hoặc tháng 11,  lần 2 vào tháng 3 hoặc tháng 4.

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 16/5/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,950

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
  • 07:30 | 03/10/2022 Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
  • 07:00 | 03/10/2022 Thông tư 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn