Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán

17/02/2016 14:13 PM

Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành Thông tư 02/2016/TT-TANDTC về Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Theo đó:

Ms. Minh Nguyệt
- Điều kiện của người đăng ký dự thi:

+ Phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chế này.

+ Đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán theo quy định và đảm bảo còn thời gian công tác ít nhất từ đủ 1 nhiệm kỳ Thẩm phán kể từ ngày được bổ nhiệm (thời hạn cho nhiệm kỳ đầu là 5 năm).

+ Phải đáp ứng các điều kiện khác do Hội đồng thi quy định cho mỗi kỳ thi cụ thể.

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

+ Đơn đăng ký dự thi.

+ Sơ yếu lý lịch.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp ngành luật (từ cử nhân luật trở lên).

+ Bản sao Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ xét xử (thi tuyển chọn Thẩm phán), Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán (thi nâng ngạch Thẩm phán).

+ Văn bản nhận xét, đánh giá và đề nghị của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đăng ký dự thi.

+ Các tài liệu khác theo thông báo của Hội đồng thi.

Thông tư 02/2016/TT-TANDTC có hiệu lực từ ngày 17/03/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,899

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:50 | 07/10/2022 Thông tư 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
  • 16:40 | 06/10/2022 Thông tư 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 quy định về bảo lãnh ngân hàng
  • 07:50 | 06/10/2022 Thông tư 60/2022/TT-BTC ngày 03/10/2022 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
  • 17:50 | 05/10/2022 Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn