Chính sách mới có hiệu lực từ đầu tháng 5

26/04/2014 13:55 PM

Từ ngày 01/5 đến ngày 10/5 có nhiều văn bản mới bắt đầu có hiệu lực, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp các chính sách nổi bật như sau:

Đức Thảo
Tiền tệ - Ngân hàng

Thay thế mẫu Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN (Mẫu số C1-06/NS), Bảng kê thu tiền phạt (Mẫu số 02/BKTP), Bảng kê chứng từ nộp ngân sách (Mẫu số 04/BK-CTNNS) bằng các mẫu ban hành kèm Thông tư 32/2014/TT-BTC .

Đồng thời, thời điểm “cut off time” sẽ được kéo dài đến 16h, trước đây là 15h30. Trường hợp cần thiết thì KBNN chủ trì phối hợp với NHTM để thống nhất thời điểm "cut off time" của ngày làm việc đó.

Thông tư 32/2014/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/5/2014.

Thuế - Phí – Lệ phí

Từ ngày 10/5/2014 phương tiện đi qua tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sẽ được áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ riêng theo Thông tư 37/2014/TT-BTC,  thay thế cho mức thu phí áp dụng theo Thông tư 159/2013/TT-BTC .

Mức phí trên sẽ tăng kể từ ngày 01/01/2016. Biểu mức thu phí chi tiết được ban hành kèm theo Thông tư trên.

Công nghệ Thông tin

Theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BTTTT sẽ có hiệu lực từ ngày 05/05/2014 thì Cơ quan, tổ chúc nước ngoài muốn đăng tin, bài, phát biểu lên phương tiện thông tin đại chúng của VN phải thực hiện như sau:

- Đăng trên PTTT đại chúng Trung ương: Nộp đơn theo mẫu số 05/BTTTT (kèm theo Thông tư) cùng với bản thảo tin, bài, phát biểu đến Cục báo chí hoặc đến Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin & Truyền thông.
- Đăng trên PTTT đai chúng Địa phương: Nộp đơn theo mẫu 05/BTTTT cùng bản thảo như trên gửi đến UBND tỉnh.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận sẽ trả lời bằng văn bản. Nếu không có trả lời thì cơ quan, tổ chức nước ngoài được phép đăng tin.

Giáo dục

Kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới sẽ thay đổi cách tính Điểm xét tốt nghiệp và Điểm xếp loại  bởi Thông tư 09/2014/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 08/5/2014.  Cách tính điểm cụ thể như sau:

Điểm xét TN : ((Tổng điểm 4 bài thi + Điểm khuyến khích) / 4 + Điểm trung bình lớp 12) / 2

Điểm xếp loại TN: (Điểm trung bình 4 bài thi + Điểm trung bình lớp 12) / 2

Thương mại

Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật số 17:2013/BXD về thiết kế, xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời kèm theo Thông tư 19/2013/TT-BXD .

Ngoài việc phải đảm bảo các yếu tố về mỹ quan đô thị, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông,.. các bảng, công trình quảng cáo không được lắp đặt ở một số vị trí sau:

- Đối với bảng quảng cáo: không lắp đặt trên các cột đèn chiếu sáng đô thị; trong hành lang an toàn đường bộ tại các giao lộ, vòng xoay.

- Đối với các công trình quảng cáo: Không lắp đặt trong hành lang an toàn đối với cầu, hầm đường bộ; trong phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc; trên đất của đường bộ khu vực ngoài đô thị.

Thông tư sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/5/2014.

Lao động – Tiền lương

Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH sẽ có hiệu lực từ ngày 01/5/2014 đã bổ sung thêm một số loại máy, thiết vị, vật tư bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật ATLĐ, gồm:

- Nồi gia nhiệt dầu.
- Hệ thống đường ống dẫn khí cố định, đường ống dẫn khí y tế (kể cả loại không làm bằng kim loại).
- Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ.
- Trục tải giếng đứng.
- Tời nâng người làm việc trên cao.

Các loại thiết bị trong danh mục này sẽ phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.

Y tế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35/2014/TT-BTC về mức thu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần, cụ thể như sau:

- Giám định nội trú : 5.200.000 đồng
- Giám định tại phòng khám: 3.100.000 đồng
- Giám định tại chỗ: 4.000.000 đồng
- Giám định tại hội đồng xét xử: 4.000.000 đồng
- Giám định vắng mặt: 50.000 đồng

Mức phí trên sẽ được áp dụng từ ngày 08/5/2014.

Lĩnh vực khác

Từ ngày 02/5/2014 Thông tư 11/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật PCCC sẽ có hiệu lực. Khi đó, người có thẩm quyền sẽ có quyền ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.

Việc ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động phải bằng văn bản (mẫu số PC07). Trường hợp cấp thiết có thể ra quyết định tạm đình chỉ bằng lời nói và sau đó phải thể hiện ngay quyết định đó bằng văn bản.

Khi hết thời hạn tạm đình chỉ hoạt động, nếu xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ đã được loại trừ thì người có thẩm quyền phải ra ngay quyết định phục hồi hoạt động (mẫu số PC08).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,814

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
  • 07:40 | 23/09/2022 Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 07:10 | 23/09/2022 Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014
  • 07:00 | 23/09/2022 Quyết định 1606/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về lãi suất táo cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 16:20 | 22/09/2022 Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.
  • 14:00 | 22/09/2022 Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22/09/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 08:00 | 22/09/2022 Nghị định 67/2022/NĐ-CP ngày 21/9/2022 sửa đổi Điều 4 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
  • 14:20 | 21/09/2022 Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
  • 07:50 | 21/09/2022 Nghị định 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn