Một số chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ giữa tháng 6/2016

08/06/2016 11:48 AM

Từ ngày 11 – 20/6/2016, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là:

Trọng Nhân

1. Phương pháp mới tính phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Từ ngày 13/06/2016, việc thu, nộp, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường (BVMT) trong khai thác khoáng sản sẽ thực hiện theo Thông tư 66/2016/TT-BTC và áp dụng từ kỳ kê khai, nộp phí tháng 5/2016.

Theo đó, phương pháp tính phí BVMT mới được xác định không chỉ căn cứ trên số lượng khai thác khoáng sản trong kỳ và mức phí theo từng loại khoáng sản nữa; mà, còn phụ thuộc bởi:

Số lượng đất đá bốc xúc thải ra từ hoạt động khai thác trong kỳ nộp phí và hệ số tính phí theo từng phương pháp khai thác khoáng sản (như lộ thiên, hầm lò, hay các phương pháp khác).

- Trước ngày 31/3 hằng năm, cơ quan thu phí BVMT sẽ có trách nhiệm công khai số phí BVMT trong khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp đã nộp của năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tư 66/2016/TT-BTC cũng quy định chi tiết việc phân cấp quản lý sử dụng phí BVMT cũng như trách nhiệm của các cơ quan địa phương.

Phương pháp mới tính phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

2. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Từ  ngày 15/6/2016, mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải sẽ phải tuân thủ QCVN 62-MT:2016/BTNMT ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BTNMT .

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải. Theo đó:

- Các cơ sở chăn nuôi (CSCN) có tổng lượng nước thải nhỏ hơn 2 m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống lắng, ủ nước thải hợp vệ sinh.

- CSCN có tổng lượng nước thải từ 2 m3/ngày đến dưới 5 m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống xử lý chất thải đủ công suất như biogas hoặc đệm lót sinh học phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

3. Quy định về sử dụng tiền lời từ đầu tư quỹ bảo hiểm

Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 16/6/2016.

Theo đó, quy định số tiền sinh lời thu được hằng năm của hoạt động đầu tư theo Nghị định này được sử dụng như sau:

- Trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo nguyên tắc:

+ Mức trích quỹ dự phòng rủi ro hàng năm tối đa không quá 2% số tiền sinh lời của hoạt động đầu tư cho đến khi số dư quỹ dự phòng rủi ro bằng 5% số dư nợ đầu tư vào các hình thức theo quy định.

+ Được sử dụng để bù đắp cho số tiền đầu tư bị rủi ro.

+ Quỹ này trong thời gian chưa sử dụng, được sử dụng đầu tư vào các hình thức theo quy định.

- Phần còn lại phân bổ vào các quỹ theo tỷ lệ số dư bình quân của từng quỹ trên tổng số dư của các quỹ trong năm bao gồm: quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định về sử dụng tiền lời từ đầu tư quỹ bảo hiểm

4. Thay đổi điều kiện tổ chức dịch vụ kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 20/6/2016.

Theo đó, bãi bỏ nội dung liên quan đến cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ quy định tại Quyết định 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007.

Như vậy, các tổ chức muốn hoạt động dịch vụ kiểm tra thiết bị X quang dùng trong chẩn đoán y tế sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ như hiện nay.

Thay đổi điều kiện tổ chức dịch vụ kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,222

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 09/12/2022 Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn