Những nội dung mà doanh nghiệp nhà nước phải tiến hành công khai

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/04/2023 17:41 PM

Cho tôi hỏi doanh nghiệp nhà nước phải công khai những nội dung nào theo quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022? - Thanh Bình (Nghệ An)

Những nội dung mà doanh nghiệp nhà nước phải tiến hành công khai

Những nội dung mà doanh nghiệp nhà nước phải tiến hành công khai (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Doanh nghiệp nhà nước là gì?

Theo khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Những nội dung mà doanh nghiệp nhà nước phải tiến hành công khai

Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp nhà nước phải công khai trong nội bộ doanh nghiệp các nội dung sau đây:

- Tình hình sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan;

- Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động;

- Các thỏa ước lao động tập thể mà doanh nghiệp đã ký kết, tham gia;

- Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có);

- Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

- Tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết kiến nghị, phản ánh liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động;

- Quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp;

- Các nội dung khác về thông tin tài chính, quản lý tài sản công, về công tác cán bộ theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp.

Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp nhà nước công khai các thông tin về việc bảo đảm đạo đức, văn hóa kinh doanh, việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

(Điều 64 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022)

3. Hình thức công khai thông tin ở doanh nghiệp nhà nước

Căn cứ tại khoản 1 Điều 65 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, các hình thức công khai thông tin ở doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

- Niêm yết thông tin;

- Thông báo tại: 

+ Hội nghị người lao động; 

+ Hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp, ban đại diện của tổ chức đại diện khác của người lao động tại cơ sở (nếu có); 

+ Các cuộc họp, giao ban của đơn vị, bộ phận của doanh nghiệp;

- Thông báo bằng văn bản đến toàn thể người lao động;

- Thông qua người phụ trách các đơn vị, bộ phận của doanh nghiệp để thông báo đến người lao động;

- Thông báo bằng văn bản đến Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp, ban đại diện của tổ chức đại diện khác của người lao động ở cơ sở (nếu có) để thông báo đến người lao động;

- Thông báo qua hệ thống thông tin nội bộ hoặc đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp;

- Thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật và được sự thống nhất của Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp, ban đại diện của tổ chức đại diện khác của người lao động ở cơ sở (nếu có);

- Các hình thức chuyển tải thông tin khác không vi phạm quy định của pháp luật và được quy định trong quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

4. Thời điểm công khai thông tin ở doanh nghiệp nhà nước

Nội dung thông tin quy định tại mục 2 phải được công khai chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày có quyết định, văn bản của người có thẩm quyền về nội dung cần công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(Khoản 2 Điều 65 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022)

>>Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,451

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn