Đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5: Những quy định cần biết

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
12/05/2020 09:31 AM

Đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình sẽ bị kỷ luật; bởi vậy, với những ai đã là đảng viên hay đang có ý định kết nạp đảng thì cần nắm vứng các quy định sau đây:

1. Xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm trong trường hợp sinh con thứ 3, 4, 5

Hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm:

- Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp nêu tại mục 2 dưới đây) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

- Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ trường hợp nêu tại mục 2 dưới đây) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

- Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

Căn cứ pháp lý: Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017.

2.  Các trường hợp đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5 không bị kỷ luật

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ KH&ĐT.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

+ Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ).

(Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống).

- Sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

Căn cứ pháp lý: Điều 2 Quy định 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018.

3. Đảng viên sinh con thứ 3, 4 vẫn có thể được xem xét kết nạp lại vào Đảng

Đảng viên sinh con thứ 3, 4 bị đưa ra khỏi Đảng được xem xét kết nạp Đảng lại nếu:

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị;

- Phải là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp uỷ nơi công tác và nơi cư trú đánh giá cao về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức trách nhiệm đối với nhân dân;

- Phải phấn đấu ít nhất là 24 tháng với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba (36 tháng với trường hợp vi phạm sinh con thứ 4) kể từ ngày sinh con đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Quy định 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018.

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 111,312

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn