Hướng dẫn chế độ kế toán với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2018

07/06/2018 16:23 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý thành viên hệ thống văn bản hướng dẫn chế độ kế toán với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong năm 2018.

Toàn văn Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán

STT

Văn bản

1

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

2

Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

3

Thông tư 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

4

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

5

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

6

Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,653

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn