Đáp án Câu 4 là A

08/05/2018 07:03 AM

Căn cứ vào Điểm b Khoản 3 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,008

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn