Chuyển ngạch công chức, tính nâng lương thế nào?

17/12/2016 07:47 AM

Ông Phạm Minh Dậu (tỉnh Thừa Thiên-Huế) là công chức cấp xã loại D (mã số 01.004), hưởng lương ngạch cán sự, bậc 4, hệ số 2,46 từ ngày 15/12/2015. Ngày 15/12/2017, ông Dậu đến hạn nâng bậc lương.

Ngày 1/8/2016, ông Dậu có bằng cử nhân và đề nghị chuyển ngạch lương. UBND huyện có quyết định chuyển ngạch công chức cấp xã của ông Dậu từ ngạch cán sự sang ngạch chuyên viên, công chức loại C (mã số 01.003), bậc 2, hệ số 2,67 từ ngày 1/8/2016. Ông Dậu hỏi, thời gian xét nâng lương lần sau của ông tính từ ngày 1/8/2016 là đúng hay sai?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm a, Khoản 1 và Khoản 3, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau:

Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Trường hợp ông Phạm Minh Dậu đang hưởng lương công chức loại D (mã số 01.004), hệ số 2,46, bậc 4/12 - B, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức  trong các cơ quan Nhà nước (Bảng số 2), ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Ngày 1/8/2016, ông có Quyết định bổ nhiệm công chức loại C (mã số 01.003), được xếp vào hệ số lương cao hơn gần nhất ở ngạch mới là hệ số 2,67, bậc 2/9 – A1, Bảng lương số 2, ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP là đúng quy định.

Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới (1/8/2016) là đúng quy định.

Về thời hạn nâng lương lần sau, do chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới (2,67) so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ (2,46) là 0,21, lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ (0,20), theo đó thời gian nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới (1/8/2016) là đúng quy định.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,435

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn