Câu hỏi kèm đáp án tuần 2 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
11/03/2024 16:22 PM

Xin cho tôi biết câu hỏi kèm đáp án tuần 2 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh? - Chí Trung (Hà Tĩnh)

Câu hỏi kèm đáp án tuần 2 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Câu hỏi kèm đáp án tuần 2 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Câu hỏi kèm đáp án tuần 2 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Kỳ thi tuần 2 bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 11/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 15/3/2024. Dưới đây là đáp án tham khảo tuần 2 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn:

Câu 1: Kết quả chiến đấu của quân và dân Nam bộ trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954?

A. Tiêu diệt, bức hàng, bức rút 259 đồn bót; phá hủy 18 xe quân sự, 1 đầu máy xe lửa, 15 toa xe lửa; diệt 1.900 tên; thu hơn 1.000 khẩu súng các loại.

B. Tiêu diệt, bức hàng, bức rút 1.000 đồn bót; phá hủy 102 xe quân sự; bắn cháy 15 tàu chiến; diệt hàng ngàn tên địch và làm rã ngũ hàng vạn tên khác.

C. Tiêu diệt, bức hàng, bức rút 1.100 đồn bót; phá hủy 112 xe quân sự; bắn cháy 18 tàu chiến; diệt hàng ngàn tên địch và làm rã ngũ hàng vạn tên khác.

D. Tiêu diệt, bức hàng, bức rút 1.200 đồn bót; phá hủy 132 xe quân sự; bắn cháy 20 tàu chiến; diệt hàng ngàn tên địch và làm rã ngũ hàng vạn tên khác.

Câu 2: Thực hiện chủ trương thành lập các sư đoàn binh chủng nhằm tạo quả đấm mạnh trong thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đường dài và các công trình trọng điểm, Quân ủy Trung ương đã phê chuẩn Nghị quyết thành lập 02 sư đoàn binh chủng đặc thù đầu tiên là Sư đoàn xe và Sư đoàn công binh vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 10 tháng 5 năm 1972.

B. Ngày 11 tháng 5 năm 1972.

C. Ngày 10 tháng 5 năm 1973.

D. Ngày 11 tháng 5 năm 1973.

Câu 3. “Đường Trường Sơn là một chiến công chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Đường Trường Sơn là con đường của ý chí quyết thắng, của lòng dũng cảm, của khí phách anh hùng. Đó là con đường nối liền Nam - Bắc, là con đường đoàn kết các dân tộc của 3 nước Đông Dương”. Hãy cho biết nhận định trên là của ai? được nêu trong tài liệu nào? vào thời gian nào?

A. Đại tướng Chu Huy Mân; Ghi trong Sổ vàng truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; Xuân năm 1972.

B. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; Ghi trong Sổ vàng truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; Xuân năm 1976.

C. Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Ghi trong Sổ vàng truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; Xuân năm 1975.

D. Tổng Bí thư Lê Duẩn; Ghi trong Sổ vàng truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; Xuân năm 1973.

Câu 4: Hãy cho biết hệ thống phòng ngự Tập đoàn cứ điểm quân sự của Pháp tại Điện Biên Phủ được chia thành mấy phân khu với bao nhiêu cứ điểm? Tổng số quân địch tại thời kỳ cao điểm có bao nhiêu tên?

A. Hai phân khu với 48 cứ điểm; 16.000 tên.

B. Ba phân khu với 49 cứ điểm; 16.200 tên.

C. Bốn phân khu với 49 cứ điểm; 16.200 tên.

D. Năm phân khu với 50 cứ điểm; 16.500 tên.

Câu 5: Hãy cho biết, Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại thuộc địa phương nào sau đây?

A. Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

B. Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

C. Huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

D. Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Câu 6: Hãy cho biết trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người anh hùng nào đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai tạo điều kiện cho đồng đội tiêu diệt cứ điểm Him Lam vào ngày 13 tháng 3 năm 1954?

A. Anh hùng Phan Đình Giót.

B. Anh hùng Tô Vĩnh Diện.

C. Anh hùng Bế Văn Đàn.

D. Anh hùng Trần Can.

Câu 7: “Các chú sắp ra mặt trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang... Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới. Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất….”. Xin hãy cho biết đoạn trích trên thuộc bức thư nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ?

A. “Thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ”; Tháng 12 năm 1953.

B. “Thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ”; Tháng 3 năm 1954.

C. “Thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ”; Ngày 08 tháng 5 năm 1954.

D. “Thư gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ”; Ngày 12 tháng 5 năm 1954.

Câu 8: Tính đến cuối năm 1967, Đoàn 559 đã xây dựng được mạng đường ô tô có tổng chiều dài bao nhiêu km?

A. 2.559km; bao gồm các trục dọc chính, trục dọc phụ, đường ngang, đường vòng tránh và đường vào kho lấy hàng.

B. 2.759km; bao gồm các trục dọc chính, trục dọc phụ, đường ngang, đường vòng tránh và đường vào kho lấy hàng.

C. 2.959km; bao gồm các trục dọc chính, trục dọc phụ, đường ngang, đường vòng tránh và đường vào kho lấy hàng.

D. 3.559km; bao gồm các trục dọc chính, trục dọc phụ, đường ngang, đường vòng tránh và đường vào kho lấy hàng.

Câu 9: Tháng 9/1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra chủ trương tập trung lực lượng mở các cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu nhằm mục đích gì?

A. Làm thất bại kế hoạch tập trung binh lực của thực dân Pháp.

B. Giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

C. Tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân sự của thực dân Pháp.

D. Buộc thực dân Pháp phải đàm phán để kết thúc chiến tranh.

Câu 10: Từ ngày thành lập đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn và hệ thống đường Hồ Chí Minh trải qua mấy giai đoạn phát triển?

A. 02 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ năm 1960 đến năm 1968; giai đoạn 2, từ năm 1969 đến năm 1975.

B. 03 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ năm 1960 đến năm 1964; Giai đoạn 2, từ năm 1965 đến năm 1972; Giai đoạn 3 từ năm 1973 đến năm 1975.

C. 04 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 1960 đến năm 1964; Giai đoạn 2, từ năm 1965 đến năm 1968; Giai đoạn 3 từ năm 1969 đến năm 1972; Giai đoạn 4 từ năm 1973 đến năm 1975.

D. 05 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 1960 đến năm 1964; Giai đoạn 2, từ năm 1965 đến năm 1968; Giai đoạn 3 từ năm 1969 đến năm 1970; Giai đoạn 4 từ năm 1971 đến năm 1973; Giai đoạn 5 từ năm 1974 đến năm 1975.

Câu 11: Bộ Chính trị thông qua Kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954 và quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ vào thời gian nào? ở đâu? Ai được giao làm Chỉ huy trưởng chiến dịch?

A. Ngày 06/12/1953; tại Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

B. Ngày 08/12/1953; tại Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Đại tướng Văn Tiến Dũng.

C. Ngày 06/12/1953; tại Cửa Tử, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

D. Ngày 08/12/1953; tại đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Thiếu tướng Hoàng Văn Thái.

Câu 12: Hãy cho biết số hiệu và ngày ban hành Nghị quyết của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh?

A. Nghị quyết số 35/2000/QH10, ngày 12/10/2000.

B. Nghị quyết số 07/2001/QH11, ngày 12/10/2001.

C. Nghị quyết số 24/2004/QH11, ngày 03/7/2003.

D. Nghị quyết số 38/2004/QH11, ngày 03/12/2004.

Câu 13: Để phối hợp với chiến trường chính Tây Bắc trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, tháng 11/1953, Tổng quân ủy đã giao nhiệm vụ gì cho Liên khu 5?

A. “… Tập trung lực lượng tiến công lên Tây Nguyên, phát triển lên Tây Nguyên phải coi là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất; nhiệm vụ củng cố vùng tự do là nhiệm vụ quan trọng thứ hai”.

B. “… Tập trung lực lượng tiến công lên Tây Nguyên, củng cố vùng tự do là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất; phát triển lên Tây Nguyên là nhiệm vụ quan trọng thứ hai”.

C. “… Tập trung lực lượng tiến công lên Tây Nguyên, phát triển sâu rộng du kích chiến tranh, củng cố vùng tự do là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất; giữ người, giữ của là nhiệm vụ quan trọng thứ hai.

D. “… Tập trung lực lượng tiến công lên Tây Nguyên, phát triển lên Tây Nguyên phải coi là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất; phát triển sâu rộng du kích chiến tranh là nhiệm vụ quan trọng thứ hai.

Câu 14: Văn bản nào đánh dấu bước phát triển mới của Đoàn 559: từ vận tải thô sơ chuyển sang vận tải cơ giới, từ quy mô cấp sư đoàn lên quy mô cấp quân khu?

A. Nghị quyết số 1093/HC của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần.

B. Quyết định số 96/QP, ngày 23/9/1961 của Bộ Quốc phòng.

C. Nghị quyết số 52/QUTƯ, ngày 03/3/1965 của Quân ủy Trung ương.

D. Nghị quyết số 54/QUTƯ, ngày 03/4/1965 của Quân ủy Trung ương.

Câu 15: Theo lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Trường Sơn đã chỉ thị sư đoàn nào tiếp quản Kon Tum, Pleiku sau chiến dịch giải phóng Tây Nguyên?

A. Sư đoàn 470.

B. Sư đoàn 471.

C. Sư đoàn 320.

D. Sư đoàn 968.

2. Cách thức thi Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Người dự thi sử dụng một trong hai hình thức sau để tham gia dự thi:

(1) Truy cập trực tiếp địa chỉ: https://thongtintuyengiao.gialai.org.vn hoặc truy cập gián tiếp thông qua các banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên giao diện trang chủ của các cơ quan, báo chí truyền thông để tham gia cuộc thi.

- Bước 1: Truy cập các địa chỉ  trên, click vào banner cuộc thi để bắt đầu tham gia dự thi.

- Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin cá nhân theo mẫu  (Họ và tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác; số điện thoại liên lạc).

- Bước 3: Trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm.

- Bước 4: Hoàn thành gửi bài thi.

(2) Thi trắc nghiệm online qua biểu mẫu điện tử (đường link, mã QR) được đăng và chuyển tải trên môi trường mạng Internet (qua mạng xã hội Facebook, Zalo).

Người tham gia dự thi click vào đường link hoặc quét mã QR được Ban Tổ chức cuộc thi gửi qua mạng xã hội Facebook, Zalo để trả lời các câu hỏi (trình tự thực hiện như trên), đồng thời đề nghị gửi đường link, mã QR đó đến các nhóm, bạn bè, người thân, đồng nghiệp để mời tham gia dự thi.

3. Thời gian thi Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

(1) Thời gian cụ thể của 08 kỳ thi trắc nghiệm như sau:

- Kỳ thi thứ nhất: được phát động vào lúc 9h00 ngày 01/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 08/3/2024.

- Kỳ thi thứ 2: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 11/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 15/3/2024.

- Kỳ thi thứ 3: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 18/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 22/3/2024.

- Kỳ thi thứ 4: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 25/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 29/3/2024.

- Kỳ thi thứ 5: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 01/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 05/4/2024.

- Kỳ thi thứ 6: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 08/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 12/4/2024.

- Kỳ thi thứ 7: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 15/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 19/4/2024.

- Kỳ thi thứ 8: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 22/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 26/4/2024.

(2) Thời gian tổng kết và trao giải Cuộc thi: Dự kiến tổ chức trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

4. Nội dung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

- Bối cảnh lịch sử, âm mưu của thực dân Pháp trong kế hoạch Nava; chủ trương của Đảng ta về mở Chiến dịch Điện Biên Phủ; diễn biến, kết quả của Chiến dịch; những chiến thắng và chiến công của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân và dân ba nước Đông Dương; sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân ta

- Công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp Nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Những bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy, lan tỏa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 70 năm qua; những nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án, định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong thời gian tới, nhất là Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng đến các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, hoạt động về nguồn; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

(Hướng dẫn 135-HD/BTGTW 2024)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 49,157

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn