TỔNG HỢP: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 (Tết Tây 2024) của một số tỉnh, thành phố

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
23/12/2023 22:30 PM

Đã có lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các tỉnh, thành phố chưa? Dịp Tết Dương lịch 2024 được nghỉ mấy ngày liên tục?

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 mới nhất

Lch ngh Tết Dương lch 2024 mi nht (Hình từ internet)

Số ngày nghỉ Tết Dương lịch theo Luật lao động mới nhất 2024

Theo luật lao động mới nhất áp dụng cho năm 2024, người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2024 (Tết Tây 2024) là 01 ngày (01/01/2024) rơi vào ngày thứ Hai.

Tùy theo chế độ nghỉ hàng tuần 01 ngày (Chủ nhật) hoặc 2 ngày (thứ Bảy, Chủ nhật) mà dịp Tết Dương lịch 2024 (Tết Tây 2024), người lao động có thể nghỉ 2 - 3 ngày liên tục.

Cụ thể, đối với người lao động có chế độ nghỉ hàng tuần 1 ngày (Chủ nhật) thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 kéo dài 2 ngày từ ngày 31/12/2023 đến hết ngày 01/01/2024.

Nếu người lao động có chế độ nghỉ hàng tuần 2 ngày (thứ Bảy và Chủ nhật) thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 kéo dài 3 ngày từ ngày 30/12/2023 đến hết ngày 01/01/2024.

Mẫu thông báo nghỉ tết Dương lịch 2024

Tổng hợp lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 của một số tỉnh, thành phố

Dưới đây là tổng hợp lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 (Tết Tây 2024) của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

**Thành phố Hồ Chí Minh: UBND TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Dương lịch vào thứ Hai, ngày 01/01/2024.

Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 01/01/2024.

**Hà Nội: Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản thông báp lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Theo nội dung công văn của Sở, với các đơn vị, trường học trực thuộc Sở, cán bộ nhân viên, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày, Thứ Hai ngày 01/01/2024.

Tuy nhiên, ngày 30 và 31/12/2023 vào thứ Bảy và Chủ nhật nên lịch nghỉ Tết dương lịch 2024 sẽ kéo dài tùy từng đối tượng học sinh, sinh viên, trong đó mức tối đa là 3 ngày nghỉ.

Cụ thể: Học sinh mầm non, tiểu học, thời gian nghỉ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày liên tiếp (từ ngày 30/12/2023 đến hết ngày 1/1/2024).

Học sinh THCS và THPT, do học sinh cấp học này có lịch học vào thứ Bảy, nên học sinh sẽ được nghỉ 2 ngày (từ 31/12/2023 đến hết ngày 1/1/2024).

Với sinh viên các trường cao đẳng và đại học trực thuộc, số ngày nghỉ phụ thuộc vào lịch học của trường và học phần cá nhân. Ngoài lịch nghỉ chung, số ngày nghỉ lễ tết của sinh viên còn tuân theo các quy định đặc biệt của từng trường.

**Hải Phòng: UBND thành phố thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2024 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố như sau:

Đối với các trường Mầm non, Tiểu học (công lập và ngoài công lập), do thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy hằng tuần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh nghỉ 03 ngày, từ thứ Bảy, ngày 30/12/2023 đến hết thứ Hai, ngày 01/01/2024; và tổ chức dạy học bình thường từ thứ Ba, ngày 02/01/2024.

Đối với các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Phổ thông nhiều cấp học (công lập và ngoài công lập), Trung tâm GDNN-GDTX, đơn vị trực thuộc, do không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy hằng tuần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh nghỉ 03 ngày, từ thứ Bảy, ngày 30/12/2023 đến hết thứ Hai, ngày 01/01/2024; tổ chức dạy học bình thường từ thứ Ba, ngày 02/01/2024. Các nhà trường chủ động bố trí thời gian dạy và học bù trong khung thời gian năm học 2023-2024 đã được ban hành.

**Đà Nẵng: UBND thành phố có Thông báo về nghỉ Lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2024.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 01 ngày (ngày 01/01/2024); Tết Âm lịch năm 2024 nghỉ từ thứ Năm, ngày 08/02/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp) đến hết thứ Tư ngày 14/02/2024 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng).

Các doanh nghiệp căn cứ quy định thời gian nghỉ Tết Âm lịch của Bộ luật Lao động và chế độ tuần làm việc của đơn vị mình, thực hiện cho người lao động nghỉ tết Âm lịch và nghỉ bù phù hợp, đúng quy định.

**Đồng Tháp: UBND tỉnh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2024. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 1 ngày, ngày 1/1/2024 (thứ Hai).

Trong năm 2023, ngày 30 và 31 tháng 12 sẽ là hai ngày cuối tuần, do đó, việc lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày (từ ngày 30/12/2023 đến hết 1/1/2024) đối với các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định pháp luật.

**Cao Bằng: Tết Dương lịch 2024, người lao động được nghỉ 1 ngày (01/01/2024). Năm 2024, Tết Dương lịch rơi vào thứ Hai, vì vậy đối với các đơn vị có lịch nghỉ cố định hàng tuần 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục (30/12/2023 đến 01/01/2024).

Các đơn vị có lịch nghỉ cố định hàng tuần vào Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày liên tục (31/12/2023 và 01/01/2024).

**Gia Lai: Theo Thông báo 51/TB-UBND năm 2023 thì dịp Tết Dương lịch 2024 được nghỉ liên tục 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 30/12/2023 đến hết thứ Hai ngày 01/01/2024.

Căn cứ Thông báo này, BHXH tỉnh Gia Lai cũng có Thông báo 1923a/TB-BHXH ngày 28/11/2023: Tết Dương lịch được Nghỉ liên tục 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 30/12/2023 đến hết thứ Hai ngày 01/01/2024. Đợt nghỉ này bao gồm 01 ngày nghỉ tết Dương lịch, 02 ngày nghỉ hàng tuần.

Thông báo 1923a/TB-BHXH

**Kiên Giang: UBND tỉnh có Thông báo 624/TB-UBND ngày 06/12/2023 về việc treo Quốc kỳ và nghỉ tết Dương lịch 2024.

Thông báo 624/TB-UBND

Cụ thể, thông báo thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2024 như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được bố trí nghỉ tết Dương lịch vào thứ Hai, ngày 01/01/2024.

- Các công sở, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, trường học, tôn giáo, doanh nghiệp và các hộ Nhân dân trong toàn tỉnh treo Quốc kỳ từ chiều Chủ Nhật, ngày 31/12/2023 đến hết thứ Hai, ngày 01/01/2024.

**Long An: UBND tỉnh vừa có thông báo về nghỉ lễ, Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và treo cờ Tổ quốc chào mừng trong năm 2024.

Thông báo 3467

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày, ngày 01/01/2024 (Thứ Hai). Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

**Bến Tre: Ngày 17/12/2023, UBND tỉnh thông báo về việc Nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc năm 2024. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành  chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) nghỉ Tết Dương lịch vào ngày Thứ Hai (ngày 01/01/2024).

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định pháp luật.

**Bình Dương: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có Công văn 3172/SGDĐT-VP năm 2023 hướng dẫn về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công chức, viên chức, người lao động và học sinh ngành GD&ĐT được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 01/01/2024).

**Tiền Giang: UBND tỉnh thông báo Tết Dương lịch 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ vào thứ hai, ngày 01/01/2024.

**An Giang: UBND tỉnh An Giang thông báo về việc lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị trường học… và treo cờ Tổ quốc. Trong đó, Tết Dương lịch năm 2024 được nghỉ 1 ngày (ngày 01/01/2024).

**Vĩnh Long: Ngày 15/12/2023, UBND tỉnh Vĩnh Long có thông báo 1603/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày, Thứ Hai ngày 01/01/2024. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định.

<Tiếp tục cập nhật>

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 41,262

Bài viết về

Lịch nghỉ lễ tết 2024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn