Đề xuất trả lương theo đặc thù địa phương

03/09/2013 08:08 AM

TT - UBND TP.HCM vừa kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cải tiến chế độ tiền lương theo hướng có xem xét đến đặc thù của từng địa phương nhằm hạn chế nạn chảy máu chất xám ra khỏi khu vực nhà nước.

Cụ thể, TP đề xuất đổi mới cơ bản chế độ tiền lương đối với công chức theo vị trí việc làm, áp dụng hệ thống bảng lương có tính linh hoạt, mềm dẻo trên cơ sở thực hiện quyền tự chủ ngân sách của địa phương; có hệ thống bảng lương riêng cho các vị trí lãnh đạo thông qua thi tuyển trực tiếp, công khai; đổi mới chính sách thu hút nhân tài vào làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước với quy trình đơn giản, chế độ đãi ngộ phù hợp, bổ sung chính sách hỗ trợ khuyến khích nghiên cứu khoa học trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo UBND TP.HCM, chế độ chính sách tiền lương hiện nay quy định thống nhất cho cả nước mà chưa xem xét đến đặc thù của địa phương nên chưa đảm bảo chi phí cuộc sống của công chức, viên chức tại TP.HCM.

Chế độ thu hút nhân tài chưa thật sự có hiệu quả nên vẫn còn tình trạng công chức, viên chức được đào tạo sẵn sàng chấp nhận bồi thường chi phí đào tạo để chuyển sang làm việc cho các đơn vị tư nhân hoặc nước ngoài.

Cụ thể, trong năm năm thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của TP, có 63 trường hợp sau khi được đào tạo bằng ngân sách đã từ chối công việc được bố trí và đồng ý bồi hoàn chi phí đào tạo.

Mai Hương

Theo Tuổi Trẻ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,548

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn