Sẽ bổ sung DN được hưởng ưu đãi tín dụng đầu tư, XK

09/04/2013 08:38 AM

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30- 8- 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Theo dự thảo Nghị định, bổ sung Điều 16a về cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn mua thức ăn chăn nuôi thuỷ sản phục vụ xuất khẩu vay vốn theo cơ chế tín dụng xuất khẩu như sau: Đối tượng cho vay là các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để mua thức ăn chăn nuôi thuỷ sản phục vụ xuất khẩu.

Các doanh nghiệp muốn được cho vay phải hội một số điều kiện như sau: Có hợp đồng xuất khẩu hoặc hợp đồng bán thuỷ sản cho doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu; Có phương án nuôi thuỷ sản phục vụ xuất khẩu có hiệu quả được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay; Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật hiện hành; phải mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn...

Mức cho vay tối đa bằng 85% tổng nhu cầu mua thức ăn chăn nuôi thuỷ sản phục vụ xuất khẩu theo phương án đã được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay, đồng thời phải đảm bảo mức vốn cho vay tối đa đối với mỗi đối tượng được vay không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm của từng phương án vay vốn để mua thức ăn chăn nuôi thuỷ sản phục vụ xuất khẩu đã được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay, nhưng thời hạn cho vay của từng khoản vay không quá 12 tháng.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định bổ sung điều 27a về gia hạn nợ: Gia hạn thời gian cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước từ 12 năm lên tối đa 15 năm (tổng thời gian vay vốn tối đa 15 năm) đối với một số dự án kết cấu hạ tầng kinh tế có quy mô đầu tư lớn trong lĩnh vực sản xuất điện, cung cấp nước sạch, xi măng, thép, môi trường.

Những doanh nghiệp được hưởng ưu đãi này phải là dự án thuộc dự án nhóm A, B; Chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính, có kết quả hoạt động kinh doanh bị lỗ trong năm 2011 và năm 2012; không cân đối được nguồn vốn để trả nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Gia hạn thời gian vay vốn tối đa từ 12 tháng lên 36 tháng (tổng thời gian vay vốn tối đa 36 tháng) đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các nhóm hàng xuất khẩu rau quả, thủy sản với điều kiện doanh nghiệp bị lỗ trong năm 2011 và năm 2012; không cân đối được nguồn vốn để trả nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

L.N

Theo MOF

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,061

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn