Không yêu cầu người dân khai báo lại thông tin đã có tại CSDLQG về dân cư

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
13/12/2021 17:25 PM

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo không được yêu cầu người dân khai báo lại thông tin đã có tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Không yêu cầu người dân khai báo lại thông tin đã có tại CSDLQG về dân cư

Không yêu cầu người dân khai báo lại thông tin đã có tại CSDLQG về dân cư (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung tại Thông báo 336/TB-VPCP ngày 11/12/2021 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội.    

Kết luận nêu rõ: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc, việc xây dựng Đề án là cần thiết để thúc đẩy phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương tiết kiệm, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, cơ quan không được yêu cầu người dân khai báo lại những thông tin cơ bản của công dân đã có tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Luật Căn cước công dân 2014 thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi ở hiện tại; nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó; họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp; họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện một số nội dung sau: 

- Bộ Công an xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Bộ TTTT nghiên cứu đề xuất cơ chế tài chính trong việc chia sẻ dữ liệu, xác thực thông tin giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Đồng thời các cơ quan được giao xây dựng, vận hành các cơ sở dữ liệu có nguồn kinh phí ổn định, liên tục nhằm duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu và phát triển các tiện ích liên quan để phục vụ yêu cầu chuyển đổi số kinh tế - xã hội.

- Văn phòng Chính phủ cùng với Bộ Công an, trong tháng 12/2021, lựa chọn một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu mức độ 4 để ưu tiên triển khai thống nhất, đồng bộ, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, xác thực thông tin người dân dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện ngay việc đồng bộ dữ liệu giáo viên và học sinh, 

- Bộ Tư pháp, Bộ LĐTBXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phối hợp với Bộ Công an kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Thông báo 336/TB-VPCP được ban hành ngày 11/12/2021.

Lý Hải

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,506

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn