Điểm mới về ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ phép năm của quân nhân chuyên nghiệp từ 10/10/2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
25/08/2021 07:45 AM

Quy định về ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ phép hàng năm của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng từ ngày 10/10/2021 sẽ có sự thay đổi theo quy định tại Thông tư 109/2021/TT-BQP, cụ thể như sau:

Điểm mới về ngày nghỉ hàng tuần

Hiện nay Thông tư 113/2016/TT-BQP  quy định:

Hằng tuần, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật. Đối với các đơn vị do tính chất, nhiệm vụ đặc biệt không thể nghỉ ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật, thì người chỉ huy đơn vị có thẩm quyền sắp xếp cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ bù vào ngày khác trong tuần.

Từ 10/10/2021,:

Hằng tuần, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hoặc do yêu cầu nhiệm vụ, việc nghỉ hằng tuần do chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên căn cứ tình hình nhiệm vụ của đơn vị thực hiện cho phù hợp.

>> Như vậy, đối với các trường hợp đặt biệt (các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hoặc do yêu cầu nhiệm vụ) không còn quy định cụ thể là nghỉ bù vào ngày khác mà lịch nghỉ của nhóm nay sẽ do chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên căn cứ tình hình mà xếp lịch.

nghỉ phép năm

Điểm mới về nghỉ phép hàng năm

(1) Từ 10/10/2021, Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được:

- Nghỉ thêm 10 ngày mỗi năm nếu:

+ Đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên;

+ Đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 300 km trở lên (Quy định mới).

+ Đóng quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và ở Nhà giàn DK1.

- Nghỉ thêm 5 ngày mỗi năm nếu:

+ Đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km;

+ Đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km đến dưới 300 km và có hệ số khu vực 0,5 trở lên (hiện hành quy định phải đang hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,5 đến 0,7)

+ Đóng quân tại các đảo được hưởng phụ cấp khu vực.

(2) Làm rõ quy định nơi đóng quân xa gia đình được xác định là nơi đóng quân xa "nơi cư trú của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng".

(3) Thời gian đi đường không tính vào số ngày nghỉ phép đối với trường hợp nghỉ phép năm thuộc các trường hợp được nghỉ thêm (hiện hành có tính).

(4) Trường hợp  do yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị không thể bố trí nghỉ bù được dẫn dến còn dư phép năm thì được xem xét, thanh toán tiền lương đối với số ngày chưa nghỉ phép năm theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư  13/2012/TT-BQP:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

.....................

3. Đối tượng được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hoặc chưa được nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm:

a) Chỉ huy cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bố trí sắp xếp công việc, thời gian cho cán bộ, nhân viên nghỉ phép năm theo chế độ quy định. Trong trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ không thể nghỉ phép trong năm được, thì năm sau người chỉ huy từ cấp Lữ đoàn và tương đương trở lên xem xét, quyết định cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền được nghỉ bù phép năm trước.

b) Cán bộ, nhân viên đã được cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp thời gian cho nghỉ phép theo tiêu chuẩn quy định nhưng không có nhu cầu nghỉ phép thì không được chi trả tiền lương đối với những ngày chưa nghỉ phép năm.

c) Trường hợp cá biệt, do yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị mà chỉ huy đơn vị vẫn không bố trí cho cán bộ, nhân viên đi nghỉ phép được thì xem xét, đề nghị giải quyết như sau:

- Các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, đơn vị lập danh sách đề nghị chỉ huy từ cấp Lữ đoàn và tương đương trở lên xem xét, quyết định cho thanh toán tiền lương những ngày chưa được nghỉ phép năm, nhưng tối đa không quá 15% quân số hưởng lương của đơn vị. Nếu vượt quá 15% quân số quy định, thì đơn vị phải lập danh sách đề nghị báo cáo lên cấp trên cho đến Chủ tài khoản cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng; khi được Chủ tài khoản phê duyệt mới được thực hiện.

- Các đối tượng không thuộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, chỉ huy cơ quan, đơn vị lập danh sách báo cáo Chủ tài khoản cấp trên trực tiếp, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; khi được Thủ trưởng Bộ phê duyệt mới được thực hiện.

(Hiện hành quy định sẽ được thanh toán được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ).

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,790

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn