Kết luận của Phó Thủ tướng về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
18/06/2021 16:50 PM

Văn phòng Chính phủ có Thông báo 156/TB-VPCP ngày 10/6/2021 truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), cụ thể:

Kết luận của Phó Thủ tướng về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Kết luận của Phó Thủ tướng về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

- Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) là một Dự án lớn, có nhiều vấn đề quan trọng về tổ chức và hoạt động thanh tra ở các bộ, ngành, địa phương được Thanh tra Chính phủ đề xuất đổi mới mạnh mẽ nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành, thu gọn đầu mối tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm kiểm soát quyền lực trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Với một dự án Luật như vậy, trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến, thông qua, sẽ không tránh khỏi việc có ý kiến khác nhau, chưa đồng thuận, thống nhất về một số vấn đề.

- Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo tiếp thu, giải trình đầy đủ các vấn đề mà Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định và trình Chính phủ đúng tiến độ, đầy đủ hồ sơ dự án Luật theo quy định.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề, trong đó có một số vấn đề thuộc nội dung cơ bản của dự án Luật, chưa được Thanh tra Chính phủ tiếp thu hoặc giải trình một cách thuyết phục.

Để bảo đảm chất lượng, tính khả thi của dự án Luật, đề nghị Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan khẩn trương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp với tinh thần thật sự trách nhiệm, khách quan để cùng phân tích, thảo luận thấu đáo đi đến thống nhất, đồng thuận, không để tình trạng còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là về những vấn đề cơ bản của dự án Luật khi trình Chính phủ.

- Đồng ý với đề nghị của Thanh tra Chính phủ, lùi tiến độ trình Chính phủ dự án Luật sang tháng 12 năm 2021.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ xây dựng Tờ trình của Chính phủ về việc đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh tiến độ trình Quốc hội dự án Luật sang kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (tháng 5 năm 2022). Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thông báo 156/TB-VPCP được ban hành ngày 10/6/2021.

Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,911

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn