Quy chế mới về phân cấp quản lý công chức, viên chức ngành Kiểm sát

09/11/2019 09:51 AM

Ngày 01/11/2019, VKSNDTC ban hành Quyết định 521/QĐ-VKSTC về Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bổ sung thêm nhiều thẩm quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học kiểm sát Hà Nội và Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ sát tại TP.HCM; đơn cử như:

- Ký HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trên cơ sở số lượng và chỉ tiêu được VKSNDTC giao.

- Quyết định việc cử công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý từ Ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống đi học các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức vụ Trưởng phòng, Phó phòng và tương đương; Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán thuộc thẩm quyền quản lý nếu người đó là viên chức sau khi được Viện trưởng VKSNDTC đồng ý.

- Thành lập Hội đồng kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc đối với viên chức thuộc thẩm quyền sau khi được sự đồng ý của Viện trưởng VKSNDTC.

- Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý.

Quyết định 521/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 và thay thế Quyết định 02/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015.

Văn Ngọc

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,258

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn