Nghiêm túc xin lỗi người dân khi để xảy ra trễ hẹn giải quyết TTHC

06/06/2019 11:08 AM

Đây là nhiệm vụ, giải pháp đặt ra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) tại Thông báo 202/TB-VPCP ngày 04/6/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, trong thời gian tới, các bộ ngành, địa phương cần tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), trong đó trọng tâm là:

- Rà soát, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành;

- Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn CCHC của Thủ tướng trong việc tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp;

- Các bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý;

- Giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ;

- Nghiêm túc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn;

- Thực hiện việc kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa theo yêu cầu tại Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018.

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 202/TB-VPCP ngày 04/6/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,706

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn