Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước mới nhất (đã sửa đổi, bổ sung)

06/02/2017 13:41 PM

Nhằm giúp quý thành viên thuận tiện trong công việc, học tập, áp dụng pháp luật; nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất (đã được SĐ, BS theo Thông tư 300/2016/TT-BTC).

File Word Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất

Ảnh chụp một phần Hệ thống

Ghi chú:

(i) Hệ thống này được hợp nhất dựa trên các văn bản sau:

- Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ngày 02/06/2008.

- Thông tư 300/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 15/11/2016.

- Thông tư 56/2016/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/3/2016.

- Thông tư 192/2014/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước ngày 12/12/2014.

- Thông tư 104/2014/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 07/8/2014.

- Thông tư 147/2013/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 23/10/2013.

- Thông tư 97/2013/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 23/7/2013.

- Thông tư 217/2012/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước ngày 17/12/2012.

- Thông tư 110/2012/TT-BTC sửa đổi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ngày 03/7/2012.

- Thông tư 144/2011/TT-BTC quy định bổ sung và hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước ngày 21/10/2011.

- Thông tư 57/2011/TT-BTC về quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước ngày 05/5/2011.

- Thông tư 30/2011/TT-BTC quy định bổ sung Mục lục Ngân sách nhà nước ngày 02/3/2011.

- Thông tư 198/2010/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước ngày 08/12/2010.

- Thông tư 143/2010/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước ngày 22/9/2010.

- Thông tư 26/2010/TT-BTC quy định sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/02/2010.

- Thông tư 223/2009/TT-BTC quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/11/2009.

- Thông tư 136/2009/TT-BTC bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước ngày 02/7/2009.

- Thông tư 69/2009/TT-BTC bổ sung mục lục ngân sách nhà nước ngày 03/4/2009.

(ii) Nội dung bôi đỏ là quy định mới được đề cập tại Thông tư 300 (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).

(iii) Nội dung gạch ngang là nội dung bị hủy bỏ hoặc bị sửa đổi.

(iv) Hệ thống mục lục này có giá trị tham khảo để quý thành viên phục vụ trong việc học tập, nghiên cứu, áp dụng pháp luật được thuận tiện.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 77,725

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn