Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

23/11/2016 16:45 PM

Ngày 21/11/2016, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 4666/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Theo đó, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (gọi tắt là GCN) là mẫu duy nhất có nội dung và hướng dẫn ghi quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT. Trên mẫu có in số seri mầu đỏ phát quang dưới ánh đèn có tia cực tím, logo BHXHViệt Nam với đường kính 50mm được in chìm bằng mực phát quang không màu, được nhìn thấy dưới ánh đèn có tia cực tím.

Số seri được bố trí ở phía trên bên phải mẫu gồm 10 ký tự, trong đó: 2 ký tự đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam và Công văn số 628/TCTK-PPCĐ ngày 6/8/2009 của Tổng cục Thống kê về việc thông báo mã số danh mục hành chính mới (riêng mã của BHXH Bộ Quốc phòng được ký hiệu bằng số 97, của BHXH Công an nhân dân được ký hiệu bằng số 98). 8 ký tự tiếp theo là số tự nhiên bắt đầu từ 00000001.

Cơ sở y tế và người hành nghề khám chữa bệnh tại cơ sở y tế theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế có thẩm quyền cấp GCN. Thủ tục gồm: Văn bản đề nghị cấp phôi GCN kèm theo Danh sách người hành nghề được cơ sở y tế đó phân công ký GCN và kế hoạch sử dụng phôi theo từng loại trong năm, gửi đến BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cấp huyện theo phân cấp của BHXH tỉnh nơi cơ sở y tế đó đặt trụ sở để được cơ quan BHXH cấp phôi GCN.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo kịp thời khi có các thay đổi “Thông tin về quản lý cấp GCN” cho cơ quan BHXH nơi cấp phôi để đăng tải công khai trên Trang tin điện tử BHXH Việt Nam và cơ quan BHXH tỉnh, TP: Tên cơ sở y tế được cấp GCN, phạm vi hoạt động chuyên môn, mẫu dấu, số quyển, số tờ, số seri phôi bị mất hoặc các thay đổi khác của cơ sở y tế liên quan đến việc cấp GCN, quản lý và sử dụng phôi; biến động tăng, giảm người hành nghề được phân công ký GCN và mẫu chữ ký của những người này. Cơ sở y tế khi cấp GCN cho người lao động thì đồng thời cập nhật dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu các hồ sơ giấy tờ cấp GCN vào cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh quốc gia để liên thông với hệ thống dữ liệu của cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH xây dựng phần mềm hỗ trợ cơ sở y tế và cơ quan BHXH trong việc cung cấp thông tin về cấp quản lý GCN; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung “Thông tin về quản lý cấp GCN” để chia sẻ, kết nối, liên thông giữa cơ sở y tế với cơ quan BHXH trong toàn quốc, theo dõi, quản lý và bảo toàn cơ sở dữ liệu này theo quy định...

Quỳnh Khuyên

Theo Trang tin điện tử BHXH Việt Nam

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 73,569

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn