Đề nghị giao công an xã cho Bộ nội vụ quản lý

16/08/2016 08:23 AM

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự luật Công an xã vừa được thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay (15.8) là giao công an xã cho Bộ Nội vụ quản lý.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, có hai loại ý kiến về vấn đề quản lý nhà nước đối với Công an xã.

Loại ý kiến thứ nhất tán thành với quy định của dự thảo Luật là giao Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về Công an xã. Nhóm ý kiến này cho rằng, quy định trên được kế thừa từ pháp lệnh Công an xã và quá trình thực hiện trong những năm vừa qua chưa phát sinh vướng mắc.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị giao Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về Công an xã để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, vì Trưởng Công an xã là công chức cấp xã, mà theo quy định của luật Cán bộ, công chức thì công chức cấp xã do cấp huyện quản lý và Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công chức.

Nhóm ý kiến này đề nghị đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với Công an xã cho phù hợp với nguyên tắc hoạt động của Công an xã được quy định tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Luật: “Chịu sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Công an cấp trên”.

Về địa vị pháp lý của Công an xã, ông Võ Trọng Việt cho biết đa số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật, xác định Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách.

Theo ông Việt, việc giữ nguyên địa vị pháp lý như vậy sẽ không làm phát sinh tổ chức, biên chế, phù hợp với Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chính quy hóa công an xã để tránh vi phạm quyền công dân

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị chính quy hóa lực lượng Công an xã vì cho rằng, nếu giữ nguyên địa vị pháp lý của Công an xã là “lực lượng vũ trang bán chuyên trách”, Trưởng Công an xã là công chức cấp xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên là người hoạt động không chuyên trách thì trình độ, năng lực không đáp ứng với những nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật đã giao, dễ dẫn đến vi phạm, xâm phạm quyền con người, quyền công dân.

Nhóm ý kiến này đề nghị việc chính quy hóa lực lượng Công an xã theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, trước mắt cần chính quy hóa Trưởng công an xã, còn Phó công an xã và Công an viên vẫn hoạt động bán chuyên trách như hiện nay.

Tuy nhiên, nhóm ý kiến này cũng cho rằng việc chính quy hóa lực lượng Công an xã sẽ làm tăng biên chế của Công an nhân dân, kéo theo tăng chi ngân sách trong điều kiện nền kinh tế của đất nước đang gặp nhiều khó khăn.

Báo cáo thẩm tra cũng cho biết, có ý kiến cho rằng, theo quy định của luật Cán bộ, công chức và luật Tổ chức chính quyền địa phương, Công an xã thuộc hệ thống tổ chức của chính quyền cấp xã, do vậy lực lượng này không thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân.

Nhóm ý kiến này đề nghị đổi tên lực lượng này là lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự xã và đổi tên luật này thành luật về Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự xã hội; đồng thời, sửa đổi các quy định có liên quan trong luật Công an nhân dân cho phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội lo khả năng tôn trọng quyền nhân quyền của công an xã

Thể hiện chính kiến về dự Luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tán thành quy định lực lượng công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách. Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này sẽ không làm tăng biên chế công chức cơ sở, phù hợp nguyên tắc không phân cấp cho địa phương những lĩnh vực thuộc quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

“Nếu đưa lên chính quy, với hơn 11.000 xã thì chúng ta tưởng tượng bộ máy phình ra thế nào?”, Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi. Theo Chủ tịch Quốc hội, quy định trên kế thừa Pháp lệnh hiện hành và sát dân, sát cơ sở.

Về mặt quản lý nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân tán thành quy định giao cho Bộ công an chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lực lượng công an xã. “Đây là quan điểm cá nhân tôi, chứ không phải kết luận”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, có khá nhiều nhiệm vụ quyền hạn được quy định cho công an xã tại dự Luật cần được cân nhắc, vì các hoạt động của công an xã với các thẩm quyền được quy định tại dự thảo Luật này có liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân đã được Hiến định.

“Do vậy, với tính chất lực lượng vũ trang bán chuyên trách, năng lực hạn chế, trình độ không thể so sánh với lực lượng công an chuyên nghiệp, vậy lực lượng công an xã với các quy định nhiệm quyền hạn có đảm bảo thực hiện đúng và tôn trọng quyền con người, quyền công dân ở địa bàn cơ sở hay không?”, Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi.

Trường Sơn

Theo Thanh niên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,807

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn