Đã cập nhật Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

22/07/2016 16:55 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu.

Toàn văn Nghị định 99/2016/NĐ-CP

nghị định 99/2016/NĐ-CP

Nghị định 99/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

Nghị định này sẽ thay thế cho Nghị định 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định 31/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,971

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn