Các trường hợp sinh con gái được Nhà nước hỗ trợ

25/03/2016 11:56 AM

Ngày 23/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 468/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giai đoạn 2016 – 2025.

Theo đó, sẽ nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho các cặp vợ chồng sinh con một bề gái thuộc các trường hợp sau đây:

- Hộ nghèo, cận nghèo.

- Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Người dân đang sống tại các xã đảo, huyện đảo.

- Sinh con một bề gái khi hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu.

Đồng thời, Quyết định 468/QĐ-TTg đề cập đến các nội dung khuyến khích, hỗ trợ khác như sau:

- Xây dựng, thử nghiệm và thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

- Xây dựng các chuẩn mực, giá trị xã hội phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả bình đẳng giới, loại trừ dần nguyên nhân sâu xa của hiện tượng lựa chọn giới tính khi sinh.

Quyết định 468/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 64,503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn