22 chính sách mới nổi bật cập nhật từ 21 - 27/9/2015

28/09/2015 07:44 AM

Sau đây, là 22 chính sách mới nổi bật vừa cập nhật được trong tuần qua (từ ngày 21 - 27/9/2015).

1.(24/09/2015) Thông tư 31/2015/TT-BCT  về quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2.(24/09/2015) Quyết định 45/2015/QĐ-TTg  về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3.(24/09/2015) Nghị quyết 66/NQ-CP  năm 2015 về ký Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quốc do Chính phủ ban hành
4.(24/09/2015) Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BGTVT-BTC  hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng hải để đặt hàng dịch vụ công ích thông tin duyên hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính ban hành
5.(22/09/2015) Quyết định 1635/QĐ-TTg  năm 2015 triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6.(22/09/2015) Quyết định 44/2015/QĐ-TTg  ban hành Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7.(21/09/2015) Quyết định 1686/QĐ-BTP  năm 2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
8.(18/09/2015)Nghị định 81/2015/NĐ-CP  về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước
9.(16/09/2015)Thông tư 30/2015/TT-BCT  về quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
10.(15/09/2015)Thông tư 148/2015/TT-BTC  quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Bộ Tài chính ban hành
11.(15/09/2015)Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC  hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
12.(14/09/2015)Thông tư 47/2015/TT-BGTVT  quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
13.(11/09/2015)Thông tư 143/2015/TT-BTC  về quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Bộ Tài chính ban hành
14.(01/09/2015)Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC về hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành
15.(01/09/2015)Thông tư 137/2015/TT-BTC  về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
16.(01/09/2015)Thông tư 11/2015/TT-BTP sửa đổi một số điều của Thông tư 08/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp sửa đổi một số điều của Thông tư 05/2011/TT-BTP hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
17.(31/08/2015)Thông tư 136/2015/TT-BTC  về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
18.(31/08/2015)Thông tư 10/2015/TT-BTP  quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
19.(30/08/2015)Thông tư 31/2015/TT-BLĐTBXH  về hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành
20.(28/08/2015)Thông tư 132/2015/TT-BTC  về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
21.(18/08/2015)Thông tư 122/2015/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Km42+730 Quốc lộ 6 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
22.(11/08/2015)Thông tư 92/2015/TT-BQP  Quy định và hướng dẫn hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
 

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,279

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn