INFOGRAPHIC 11/12/2019 14:14 PM

Infographic: Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

11/12/2019 14:14 PM

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016) thì các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh hiện nay bao gồm:

Xem chi tiết nội dung các Phụ lục tại Luật Đầu tư 2014

Thanh Lợi - Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,787

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn