INFOGRAPHIC 03/12/2019 14:34 PM

Infographic: 10 trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư

03/12/2019 14:34 PM

Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư:

Thanh Lợi - Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,735

Bài viết về

lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn