INFOGRAPHIC 30/11/2019 16:20 PM

Infographic: Thuế thu nhập cá nhân với tiền lương, tiền công

30/11/2019 16:20 PM

Căn cứ vào Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế suất lũy tiến từng phần được thực hiện như sau:

Giảm trừ gia cảnh

Lưu ý:

- Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

- Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

+ Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;

+ Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao.

biểu thuế suất

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,033

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn