INFOGRAPHIC 27/11/2019 08:06 AM

Infographic: Những điều phải biết khi sử dụng thẻ đảng viên

27/11/2019 08:06 AM

Thẻ đảng viên là chứng nhận quan trọng, được phát khi công nhận đảng viên chính thức, do đó, khi sử dụng thẻ đảng viên, cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

Xem thêm tại Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành; Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Châu Thanh - Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,760

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn