INFOGRAPHIC 25/11/2019 07:54 AM

Infographic: Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

25/11/2019 07:54 AM

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức 2010 , người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Tường Vy – Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,447

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn