INFOGRAPHIC 14/11/2019 11:04 AM

Infographic: Các hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm

14/11/2019 11:04 AM

Đảng viên vi phạm quy định sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành:

Quý Nguyễn – Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,875

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn