07 biểu mẫu trong xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
23/04/2024 14:14 PM

Trong quá trình xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực thủ công mỹ nghệ sẽ sử dụng những biểu mẫu nào? – Minh Trang (Hà Tĩnh)

07 biểu mẫu trong xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

07 biểu mẫu trong xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực thủ công mỹ nghệ (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. 07 biểu mẫu trong xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

07 biểu mẫu trong xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực thủ công mỹ nghệ bao gồm:

- Mẫu số 02: Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Mẫu số 02

- Mẫu số 03: Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Mẫu số 03

- Mẫu số 04: Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Mẫu số 04

- Mẫu số 05: Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Mẫu số 05

- Mẫu số 06: Biên bản kiểm phiếu xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Mẫu số 06

- Mẫu số 08: Phiếu bầu về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Mẫu số 08

- Mẫu số 09: Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Mẫu số 09

2. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ được tặng cho cá nhân quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định 43/2024/NĐ-CP đạt các tiêu chuẩn sau:

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Có thời gian hoạt động liên tục trong nghề thủ công mỹ nghệ hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và Nhân dân mến mộ, kính trọng; là đại diện tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ của địa phương.

- Có tri thức, kỹ năng đặc biệt xuất sắc, cụ thể:

+ Trực tiếp thiết kế, chế tác được ít nhất 10 tác phẩm, sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật và mỹ thuật cao;

+ Đã có sản phẩm, tác phẩm đạt một trong các tiêu chí: Đạt từ giải nhì trở lên trong các cuộc thi liên quan đến sản phẩm thủ công mỹ nghệ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức phạm vi cấp tỉnh hoặc giải ba trở lên trong phạm vi cả nước; được Nhà nước Việt Nam cử tham gia các hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ đạt thành tích từ giải ba khu vực, quốc tế trở lên; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận tiêu biểu, đánh giá phân hạng cấp quốc gia trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; được bảo tàng cấp quốc gia, bảo tàng cấp tỉnh lựa chọn làm hiện vật trưng bày; được sử dụng làm mẫu phục vụ công tác giảng dạy trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học; được sử dụng vào công trình phục chế di tích lịch sử - văn hoá (công trình biểu trưng văn hóa) cấp tỉnh, cấp quốc gia.

-Có công lớn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ của địa phương; nắm giữ kỹ năng, bí quyết, truyền dạy nghề cho từ 100 cá nhân trở lên, trừ trường hợp nghề thủ công mỹ nghệ đặc thù hoặc từ 15 cá nhân trở lên hiện đang làm nghề trên 10 năm tại các cơ sở sản xuất.

(Điều 7 Nghị định 43/2024/NĐ-CP)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 418

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn