Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
16/01/2024 15:00 PM

Xin hỏi chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng được quy định như thế nào? - Thu Hường (Quảng Trị)

Điều kiện, tiêu chuẩn người có công giúp đỡ cách mạng

Căn cứ Điều 38 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 quy định người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và được Nhà nước khen tặng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945;

(ii) Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến;

(iii) Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến.

Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng (Hình từ internet)

Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Căn cứ Điều 39 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 quy định về chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng như sau:

(1) Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng nêu tại điểm (i) bao gồm:

- Trợ cấp hằng tháng; trường hợp sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng;

- Bảo hiểm y tế;

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm;

- Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;

- Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;

- Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

- Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

- Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;

- Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;

- Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

(2) Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng nêu tại điểm (ii) bao gồm:

- Trợ cấp hằng tháng; trường hợp sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng;

- Bảo hiểm y tế;

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần;

- Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

- Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

(3) Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng nêu tại điểm (iii) bao gồm:

- Trợ cấp một lần;

- Bảo hiểm y tế;

- Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

- Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

(4) Người được công nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không hưởng chế độ ưu đãi nêu trên.

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế..

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người có công giúp đỡ cách mạng

Căn cứ Điều 40 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 quy định về chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người có công giúp đỡ cách mạng như sau:

- Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi người có công giúp đỡ cách mạng chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi.

- Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi đối tượng nêu tại điểm (i) và (ii) đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

- Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người có công giúp đỡ cách mạng chết.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 535

Bài viết về

lĩnh vực Chính sách người có công

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn