Chính sách mới >> Tài chính 02/12/2022 17:18 PM

Hà Nội, TPHCM được giữ lại bao nhiêu % ngân sách trong năm 2023?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
02/12/2022 17:18 PM

Là đầu tàu kinh tế, Hà Nội, TPHCM được giữ lại bao nhiêu % ngân sách trong năm 2023? Tỷ lệ % ngân sách địa phương được giữ lại của các tỉnh, thành là bao nhiêu? - Hoài Anh (TPHCM).

Hà Nội, TPHCM được giữ lại bao nhiêu % ngân sách trong năm 2023?

Hà Nội, TPHCM được giữ lại bao nhiêu % ngân sách trong năm 2023? (Hình từ internet)

Hà Nội, TPHCM được giữ lại bao nhiêu % ngân sách trong năm 2023?

Nghị quyết 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 do Quốc hội thông qua ngày 11/11/2022, trong đó, có quy định tỷ lệ % ngân sách Hà Nội, TPHCM được giữ lại trong năm 2023 như sau:

Khoản thu ngân sách

Hà Nội

TPHCM

Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% (tỷ đồng)

36.535,100

39.140,500

Tổng các khoản thu phân chia (tỷ đồng)

197.336,200

247.709,000

Tỷ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng (%)

32

21

Phần ngân sách địa phương hưởng (tỷ đồng)

62.637,898

51.156,798

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp (tỷ đồng)

99.173,000

90.297,300

Theo bảng trên, Hà Nội được giữ lại 32%, TPHCM được giữ lại 21% các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Theo tỷ lệ này, trong năm 2023, Hà Nội được giữ lại 62.637,898 tỷ đồng và TPHCM được giữ lại 51.156,798 tỷ đồng từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách địa phương và ngân sách trung ương.

18 tỉnh thành điều tiết ngân sách về trung ương năm 2023

Theo Nghị quyết 70/2022/QH15, các tỉnh thành điều tiết ngân sách về trung ương năm 2023 (đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) như sau:

TPHCM: 79%

Hà Nội: 68%

Bình Dương: 67%

Đồng Nai: 50%

Quảng Ninh: 49%

Bà Rịa - Vũng Tàu: 48%

Vĩnh Phúc: 34%

Bắc Ninh: 29%

Hải Phòng: 24%

Quảng Nam: 18%

Đà Nẵng: 17%

Ninh Bình: 11%

Khánh Hòa: 10%

Quảng Ngãi: 7%

Long An: 5%

Thái Nguyên: 4%

Hải Dương: 2%

Hưng Yên: 2%

Như vậy, trong năm 2023, dự kiến có 18 tỉnh, thành phố điều tiết ngân sách về trung ương.

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

Theo Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư 342/2016/TT-BTC, hiện nay thu ngân sách tại địa phương được chia làm 03 nhóm sau:

- Nhóm 1: Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%;

- Nhóm 2: Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%;

- Nhóm 3: Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Trong đó, các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương bao gồm cả khoản tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế, gồm:

- Thuế giá trị gia tăng, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng của các nhà thầu phụ phát sinh từ các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí; không kể thuế giá trị gia tăng quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 3 Thông tư 342;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (kể cả thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn trong hoạt động dầu, khí); không kể thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Thông tư 342;

- Thuế thu nhập cá nhân;

- Thuế tiêu thụ đặc biệt, không kể thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư 342;

- Thuế bảo vệ môi trường, không kể thuế bảo vệ môi trường quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 342.

Đối với thuế bảo vệ môi trường thu từ xăng dầu sản xuất trong nước, việc xác định số thu phát sinh căn cứ vào sản lượng do doanh nghiệp đầu mối bán ra trên thị trường và tỷ trọng tổng sản lượng xăng dầu sản xuất trong nước và tổng sản lượng xăng dầu nhập khẩu. Hằng năm, Bộ Tài chính xác định tỷ trọng này.

Tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2023

Theo Nghị quyết 70/2022/QH15 tổng số thu ngân sách trung ương là 863.567 tỷ đồng (tám trăm sáu mươi ba nghìn, năm trăm sáu mươi bảy tỷ đồng). Tổng số thu ngân sách địa phương là 757.177 tỷ đồng (bảy trăm năm mươi bảy nghìn, một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng).

Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.294.067 tỷ đồng (một triệu, hai trăm chín mươi bốn nghìn, không trăm sáu mươi bảy tỷ đồng), trong đó dự toán 436.204 tỷ đồng (bốn trăm ba mươi sáu nghìn, hai trăm linh bốn tỷ đồng) để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 36,516

Bài viết về

Chính sách mới của TPHCM

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn