Chính sách mới >> Tài chính 07/08/2020 09:31 AM

Thông báo điều chỉnh lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
07/08/2020 09:31 AM

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Thông báo về việc ban hành các Quyết định 1349/QĐ-NHNN, 1350/QĐ-NHNN1351/QĐ-NHNN về điều chỉnh lãi suất điều hành.

Thông báo điều chỉnh lãi suất điều hành

thông báo điều chỉnh lãi suất điều hành

Thông báo điều chỉnh lãi suất điều hành của Ngân hàng nhà nước

Từ đầu năm đến nay, thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ ổn định kinh tế vĩ mô, qua đó thị trường tiền tệ, ngoại hối diễn biến ổn định, lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất thị trường giảm.

Để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường, NHNN ban hành các quyết định điều chỉnh lãi suất có hiệu lực kể từ ngày 06/8/2020 đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng (TCTD) tại NHNN; tiền gửi bằng VNĐ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN; tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN; cụ thể các nội dung điều chỉnh chính như sau:

(1) Quyết định 1349/QĐ-NHNN ngày 06/8/2020 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của TCTD tại NHNN.

Theo đó, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐ là 0,5%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VNĐ là 0%/năm.

(2) Quyết định 1350/QĐ-NHNN ngày 06/8/2020 về mức lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN.

Theo đó, lãi suất áp dụng đối với tiền gửi này là 0,8%/năm.

(3) Quyết định 1351/QĐ-NHNN ngày 06/8/2020 về mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN.

Theo đó, lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng VNĐ của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN là 0,8%/năm.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,888

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn