Dự kiến Nghị quyết giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024 sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
29/05/2024 08:26 AM

Tại Nghị quyết 81/NQ-CP, Chính phủ đã thông qua đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024, dự kiến sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Dự kiến Nghị quyết giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024 sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự kiến Nghị quyết giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024 sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (Hình từ Internet)

Ngày 28/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 81/NQ-CP về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng.

Dự kiến Nghị quyết giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024 sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Cụ thể, Chính phủ đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024 như đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình 116/TTrBTC ngày 27/5/2024. Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ trong quá trình hoàn thiện đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Đống thời, giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trong ngày 28 /5/2024 để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Nghị quyết giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024 vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 và cho phép xây dựng dự án Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Bộ Tư pháp theo quy định, bảo đảm tiến độ báo cáo các cơ quan của Quốc hội theo yêu cầu.

Xem thêm tại Nghị quyết 81/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 28/5/2024.

Được biết, tại Dự thảo Nghị quyết giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Dự kiến, thời gian áp dụng giảm thuế GTGT 2% từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Xem thêm: TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng cuối năm 2024 (Cập nhật mới)

Tại Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024 đã có nội dung về sự cần thiết đề xuất giải pháp giảm thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

Trong giai đoạn 2020-2023, Quốc hội đã quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại các Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Ngày 23/4/2024, Chính phủ đã có Tờ trình số 177/TTr-CP và báo cáo số 178/BC-CP gửi Quốc hội về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội (bản chụp kèm theo). Tại Tờ trình số 177/TTr-CP, Chính phủ trình Quốc hội: Xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024 (từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024) và giao Chính phủ tổ chức, thực hiện.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,625

Bài viết về

Thuế giá trị gia tăng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn