Nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
16/02/2022 16:33 PM

Đây là nội dung tại Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (ảnh minh họa)

1. Nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 3 Thông tư 02/2022/TT-BTP, các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được phân theo nhóm như sau:

- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá, đơn cử như:

+ Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...); Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện.

+ Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá…

+ Có trang thông tin điện tử đang hoạt động…

- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, đơn cử:

+ Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan;

+ Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao;

+ Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá…

- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, đơn cử: 

+ Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng);

+ Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực);

+ So lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản;...

- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp, bao gồm: 

+ Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính;

+ Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính);

+ Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính).

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định:

+ Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

+ Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Xem chi tiết Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản tại Phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP.

Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP.

Người có tài sản đấu giá thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn ít nhất là 03 ngày làm việc trước ngày quyết định lựa chọn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Nguyên tắc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản dựa trên nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư 02/2022/TT-BTP, bao gồm:

- Tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm theo đúng tiêu chí quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Điều 3 và Phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP.

- Bảo đảm tính chính xác, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

- Tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn và phải chịu hậu quả bất lợi do kê khai không đầy đủ, không chính xác thông tin quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 02/2022/TT-BTP.

Thông tư 02/2022/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 25/03/2022.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,001

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn