Quy định về thu hồi đất với trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
19/08/2020 16:44 PM

Nội dung này được quy định cụ thể tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

Theo đó, việc thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư, được thực hiện như sau:

(1) Trường hợp thu hồi đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê:

- Chủ đầu tư được gia hạn tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định;

- Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ đầu tư được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định.

Khi hết thời hạn được gia hạn tiến độ sử dụng đất nêu trên mà chủ đầu tư không thực hiện được việc chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi đất theo trường hợp quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai 2013.

(2) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì xử lý thu hồi đất như sau:

- Chủ đầu tư được gia hạn tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định;

- Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ đầu tư được thực hiện bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định. Nhà nước thu hồi đất của người bán tài sản gắn liền với đất thuê để cho người mua tài sản thuê.

Khi hết thời hạn được gia hạn tiến độ sử dụng đất nêu trên mà chủ đầu tư không thực hiện được việc bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi đất theo trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai 2013.

**Lưu ý: Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định trên không áp dụng trong các trường hợp sau: 

- Trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.

- Trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người theo Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,459

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn