Ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản

30/09/2019 13:45 PM

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản kèm theo Quyết định 435/QĐ-VKSTC ngày 26/9/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, trong công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản, Viện kiểm sát nhân dân có quyền hạn, đơn cử như:

- Kiểm sát việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Kiểm sát việc giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Kiểm sát việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Kiểm sát việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ;

- Kiểm sát việc mở hoặc không mở thủ tục phá sản;

- Kiểm sát việc giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản;

- Kiểm sát việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

- Kiểm sát Nghị quyết Hội nghị chủ nợ;…

Khi kiểm sát việc giải quyết phá sản, nếu phát hiện sai sót, vi phạm của Tòa án và cơ quan, tổ chức hữu quan khác thì Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm theo quy định tại Điều 5 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Điều 21 Luật Phá sản.

Viện kiểm sát đã kiến nghị phải theo dõi việc trả lời kiến nghị; trường hợp cơ quan, tổ chức bị kiến nghị không trả lời kiến nghị thì Viện kiểm sát báo cáo Viện kiểm sát cấp trên để xem xét, chỉ đạo việc kiến nghị.

Quyết định 435/QĐ-VKSTC có hiệu lực ngày 26/9/2019 và các văn bản hướng dẫn trước đây của ngành Kiểm sát nhân dân về công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản trái với Quyết định này bị bãi bỏ.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,596

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn