Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP: Biểu mẫu mới dùng trong tố tụng dân sự

16/01/2017 17:04 PM

Ngày 13/01/2017, Chánh án Nguyễn Hòa Bình thay mặt Hội đồng Thẩm phán TANDTC ký Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu dùng trong tố tụng dân sự.

Ảnh chụp một phần Nghị quyết

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị quyết là 93 biểu mẫu dùng trong tố tụng dân sự, những biểu mẫu khác sẽ được ban hành trong thời gian tới .

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP được thông qua ngày 06/01/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,673

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn