Đăng ký hiến tạng

Tập hợp bài viết về Đăng ký hiến tạng, hiến mô cơ thể.

  • Thủ tục đăng ký hiến tạng online 14:27 | 08/08/2022
  • “Xin hỏi đăng ký hiến tạng có thể thực hiện trên internet không? Hãy hướng dẫn thủ tục đăng ký hiến tạng online?” Thanh Trà ở TP.HCM

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn