Số định danh cá nhân

Số định danh cá nhân

  • Thủ tục cấp số định danh cá nhân 15:16 | 19/11/2021
  • Số định danh cá nhân cũng chính là số thẻ Căn cước công dân, được cấp cho mỗi công dân. Hiện nay, thủ tục cấp số định danh cá nhân quy định tại Nghị định 137/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 37/2021/NĐ-CP ).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn