Lương cơ sở 2016

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu các bài viết liên quan đến tiền lương cơ sở năm 2016.

  • Bảng lương của lãnh đạo Đảng áp dụng từ ngày 01/5/2016 09:44 | 14/09/2016
  • Từ ngày 01/5/2016, mức lương của Tổng bí thư tăng lên 15.730.000 đồng/tháng (quy định cũ là 14.950.000 đồng/tháng); Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tăng lên 14.520.000 đồng/tháng (quy định cũ là 13.380.000 đồng/tháng). Bảng lương ...
  • Quy định mới về tăng lương từ năm 2016 14:28 | 02/01/2016
  • Trong năm 2016, nhiều quy định mới về tăng lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau: >> Các đối tượng được tăng lương từ ngày 01/5/2016

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn