Lương tối thiểu vùng 2017

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu các bài viết liên quan đến tiền lương tối thiểu vùng năm 2017.

  • Tăng lương tối thiểu vùng: căn cứ vào "lực" của doanh nghiệp 07:58 | 04/06/2016
  • Theo ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia cho biết, tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 sẽ xem xét trên nhiều yếu tố để giữ lại sự cạnh tranh của doanh nghiệp.
  • Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng 10:16 | 17/05/2016
  • Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. >> Sắp sửa đổi Nghị định 218/2013 về thuế thu nhập doanh nghiệp >> Nhiều đối tượng sẽ được giảm ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn