Biểu mẫu 22/03/2023 10:30 AM

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
22/03/2023 10:30 AM

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn năm 2023 thế nào? Và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn? - Ngọc Tuấn (Đồng Nai)

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn năm 2023

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn năm 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Vi phạm hành chính về thuế là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì vi phạm hành chính về thuế là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về thuế và các khoản thu khác mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

(Các khoản thu khác gồm tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)

2. Vi phạm hành chính về hóa đơn là gì?

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì vi phạm hành chính về hóa đơn là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về hóa đơn mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Mẫu biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn năm 2023

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo mẫu số 01/BB Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn năm 2023

>> Tải mẫu biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn tại đây:

Mẫu số 01/BB

4. Mẫu biên bản vi phạm hành chính về thuế bằng phương thức điện tử

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về thuế bằng phương thức điện tử theo mẫu số 01A/BB Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn năm 2023

>> Tải mẫu biên bản vi phạm hành chính về thuế bằng phương thức điện tử tại đây:

Mẫu số 01A/BB

5. Quy định về lập biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Quy định về lập biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Điều 36 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

* Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 32, 33, 34 Nghị định 125/2020/NĐ-CP hoặc người đang thi hành công vụ thuộc cơ quan hành chính nhà nước phát hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

* Lập biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

- Việc lập biên bản vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp xác định rõ hành vi vi phạm hành chính tại biên bản thanh tra thuế, kiểm tra thuế thì biên bản thanh tra, kiểm tra thuế được xác định là biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 108 Luật Quản lý thuế.

- Lập biên bản vi phạm hành chính điện tử:

-Trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thay đổi thông tin đăng ký thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế bằng phương thức điện tử thì chậm nhất một ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế điện tử;

Hoặc thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế điện tử, cơ quan thuế lập và gửi 01 biên bản vi phạm hành chính điện tử cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, kể cả trường hợp người nộp thuế nộp nhiều hồ sơ thuế.

- Biên bản vi phạm hành chính điện tử được lập và gửi đáp ứng yêu cầu về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là cơ sở để cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Biên bản vi phạm hành chính điện tử phải ghi rõ:

+  Ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; 

+ Họ, tên, chức vụ người lập biên bản; 

+ Chữ ký số của người lập biên bản; 

+ Họ, tên, địa chỉ, mã số thuế, số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ, mã số thuế của tổ chức vi phạm;

+ Giờ, ngày, tháng, năm thực hiện vi phạm; 

+ Hành vi vi phạm hành chính; 

+ Quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm;

+ Cơ quan tiếp nhận giải trình. 

Biên bản vi phạm hành chính điện tử không bắt buộc phải có chữ ký của tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Cơ quan thuế có trách nhiệm xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng việc lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử. 

Khi hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện lập, gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với các hành vi vi phạm về thủ tục thuế, hóa đơn khác, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,825

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn