Bản Tin Văn Bản Mới 08/06/2024 07:26 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 05 - 07/06/2024

08/06/2024 07:26 AM

Từ ngày 05 - 07/06/2024, có 465 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 11 Thông tư.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (04/06/2024) Công văn 3864/VPCP-DMDN năm 2024 về thời gian thực hiện giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Quý Cao do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/06/2024) Kế hoạch 1324/KH-UBND thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024
3. (29/05/2024) Công văn 3714/VPCP-V.I năm 2024 thực hiện Kết luận thanh tra 147/KL-TTCP tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/05/2024) Thông tư 38/2024/TT-BTC quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (13/05/2024) Công văn 3635/BKHĐT-ĐKKD năm 2024 một số nội dung về cá nhân kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (10/05/2024) Công văn 27295/CTHN-TTHT năm 2024 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp công nghệ cao do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
7. (09/05/2024) Công văn 3147/VPCP-KSTT năm 2024 về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (10/01/2023) Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Đầu tư
1. (05/06/2024) Công văn 3885/VPCP-QHQT năm 2024 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/06/2024) Công văn 366/TTg-CN năm 2024 Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (04/06/2024) Công văn 365/TTg-CN năm 2024 Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (04/06/2024) Công văn 368/TTg-CN năm 2024 Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (02/06/2024) Thông báo 251/TB-VPCP năm 2024 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (31/05/2024) Quyết định 471/QĐ-TTg năm 2024 về Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước 1, tỉnh Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (31/05/2024) Thông báo 250/TB-VPCP Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm 2024; tình hình giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (30/05/2024) Thông tư 16/2024/TT-BGTVT quy định nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (29/05/2024) Thông báo 246/TB-VPCP năm 2024 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (29/05/2024) Chỉ thị 2384/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
11. (28/05/2024) Công văn 4049/BKHĐT-TH năm 2024 về rà soát các quy định của Luật Đầu tư công do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (27/05/2024) Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021-2025 (bổ sung năm 2023)
13. (21/05/2024) Nghị quyết 25/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
14. (21/05/2024) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15. (13/05/2024) Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
16. (10/05/2024) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành
17. (04/05/2024) Quyết định 813/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2024 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
18. (29/04/2024) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
19. (28/04/2024) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
20. (24/04/2024) Công văn 3117/BKHĐT-PC năm 2024 về đề xuất các giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
21. (01/04/2024) Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
22. (23/03/2024) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
23. (07/12/2017) Nghị quyết 71/2017/NQ-HĐND về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thương mại
1. (05/06/2024) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2024 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 do tỉnh Sơn La ban hành
2. (04/06/2024) Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thương mại thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
3. (04/06/2024) Quyết định 2272/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
4. (03/06/2024) Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Nghề thủ công mỹ nghệ, Thương mại quốc tế, Xúc tiến thương mại, Điện, Lưu thông hàng hoá trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
5. (01/06/2024) Công điện 55/CĐ-TTg năm 2024 về huy động các nguồn lực của địa phương để bảo đảm hậu cần và tăng cường hỗ trợ thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) do Thủ tướng Chính phủ điện
6. (16/05/2024) Thông tư 34/2024/TT-BTC quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (16/05/2024) Thông tư 39/2024/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (11/05/2024) Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp, Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
9. (29/03/2024) Quyết định 610/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Xuất nhập khẩu
1. (03/06/2024) Công văn 1686/QLD-MP năm 2024 về tạm ngừng lưu hành sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (29/05/2024) Công văn 2370/TCHQ-TXNK năm 2024 thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (31/05/2024) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch cao điểm thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
2. (31/05/2024) Thông tư 04/2024/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền song phương Việt Nam - Lào do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (04/06/2024) Công điện 01/CĐ-TCT năm 2024 quyết liệt triển khai hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền do Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế điện
2. (04/06/2024) Công văn 2365/TCT-DNNCN năm 2024 xử lý vi phạm về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Tổng cục Thuế ban hành
3. (04/06/2024) Công văn 2353/TCT-CS năm 2024 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
4. (03/06/2024) Công văn 2330/TCT-DT năm 2024 hướng dẫn xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2025; dự kiến thu ngân sách nhà nước, hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2025-2027 do Tổng cục Thuế ban hành
5. (03/06/2024) Công văn 2347/TCT-QLN năm 2024 vướng mắc về hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
6. (03/06/2024) Công văn 2328/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
7. (03/06/2024) Công văn 2326/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
8. (03/06/2024) Công văn 2327/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
9. (03/06/2024) Công văn 2340/TCT-QLN năm 2024 về xử lý nợ thuế của cơ quan thuế tại địa bàn phân bổ do Tổng cục Thuế ban hành
10. (03/06/2024) Công văn 2334/TCT-TTKT năm 2024 về xác minh và trả lời xác minh do Tổng cục Thuế ban hành
11. (31/05/2024) Thông báo 500/TB-TCT năm 2024 về phân công triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nợ do Tổng cục Thuế ban hành
12. (31/05/2024) Công văn 2311/TCT-CS năm 2024 về chính sách miễn tiền thuê đất trong khu công nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
13. (31/05/2024) Công văn 32969/CTHN-TTHT năm 2024 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản công tác phí của người lao động do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
14. (30/05/2024) Công văn 2300/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
15. (28/05/2024) Công văn 31714/CTHN-TTHT năm 2024 về xuất chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (28/05/2024) Công văn 31715/CTHN-TTHT năm 2024 thực hiện thuế thu nhập cá nhân năm 2023 trên ứng dụng eTax mobile do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (27/05/2024) Công văn 3448/CĐBVN-TC năm 2024 về báo cáo các tiêu chí phục vụ phương án phân bổ nguồn phí sử dụng đường bộ cho các địa phương năm 2025 do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành
18. (24/05/2024) Công văn 2210/TCT-DNNCN năm 2024 đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động tiếp thị liên kết trên sàn giao dịch thương mại điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
19. (21/05/2024) Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND quy định chính sách miễn, giảm học phí đối với trẻ em mầm non dưới 05 tuổi và học sinh trung học cơ sở thuộc các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Long An
20. (21/05/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Long An
21. (10/05/2024) Công văn 27291/CTHN-TTHT năm 2024 xác định thuế giá trị gia tăng đầu ra khi viết hóa đơn quà tặng có là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (10/05/2024) Công văn 27296/CTHN-TTHT năm 2024 về chính sách thuế đối với khoản lãi vay do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
23. (26/01/2024) Công văn 5490/CTHN-TTHT năm 2024 quy định về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (15/11/2022) Công văn 4231/TCT-CS năm 2022 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
25. (06/10/2022) Công văn 3695/TCT-CS năm 2022 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
26. (07/12/2017) Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Bảo hiểm
1. (19/04/2024) Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ninh quản lý
2. (01/11/2022) Quyết định 3033/QĐ-BHXH năm 2022 về Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3. (14/09/2018) Quyết định 1116/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Kế toán - Kiểm toán
1. (17/02/2023) Quyết định 93/QĐ-KTNN năm 2023 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Kiểm toán nhà nước
Lao động - Tiền lương
1. (04/06/2024) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2. (03/06/2024) Công văn 12725/SLĐTBXH-VL-ATLĐ thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2024 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (03/06/2024) Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (31/05/2024) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
5. (31/05/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Bình Thuận
6. (30/05/2024) Thông tư 17/2024/TT-BGTVT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (21/05/2024) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
8. (15/05/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chửc; chế độ làm viêc, quy chế phối hợp trong công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin; quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
9. (15/05/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, chế độ làm việc, quy chế phối hợp trong công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
10. (14/05/2024) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2024 thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Bạc Liêu
11. (06/05/2024) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2024 triển khai Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
12. (26/04/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13. (23/04/2024) Quyết định 826/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
14. (20/04/2024) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
15. (27/03/2024) Kế hoạch 316/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh An Giang
16. (22/03/2024) Kế hoạch 305/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, giai đoạn I: 2023-2025 do tỉnh An Giang ban hành
17. (11/02/2020) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2020 triển khai thực hiện Thông tri 38-TT/TU thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do Thành phố Hải Phòng ban hành
Công nghệ thông tin
1. (04/06/2024) Quyết định 660/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện giải quyết, trả kết quả trước hạn khi người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
2. (03/06/2024) Quyết định 2877/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ cần được số hóa do Thành phố Hà Nội ban hành
3. (03/06/2024) Quyết định 578/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 13 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục 62 thành phần hồ sơ phải số hoá theo quy định tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP của 13 thủ tục hành chính lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
4. (03/06/2024) Quyết định 134/QĐ-TANDTC năm 2024 về Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác các phần mềm nội bộ dùng chung trong hệ thống Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
5. (03/06/2024) Quyết định 573/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục 04 thành phần hồ sơ phải số hoá theo quy định tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP của 01 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
6. (03/06/2024) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
7. (03/06/2024) Quyết định 650/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
8. (03/06/2024) Quyết định 727/QĐ-BLĐTBXH năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
9. (29/05/2024) Quyết định 1198/QĐ-KTNN năm 2024 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Công nghệ thông tin do Kiểm toán Nhà nước ban hành
10. (29/05/2024) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
11. (29/05/2024) Công văn 3701/VPCP-KSTT năm 2024 về chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (29/05/2024) Quyết định 29/2024/QĐ-UBND định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
13. (21/05/2024) Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
14. (13/05/2024) Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện giải quyết, trả kết quả trước hạn khi người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
15. (05/05/2024) Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ, Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
16. (04/05/2024) Quyết định 712/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
17. (04/05/2024) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu (Các lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ; Công tác Thanh niên)
18. (04/05/2024) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu
19. (01/05/2024) Công văn 1650/BTTTT-VCL năm 2024 hướng dẫn triển khai Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
20. (28/12/2023) Quyết định 4600/QĐ-BGDĐT năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo
21. (13/01/2023) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 964/QĐ-TTg về Chiến lược An toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do tỉnh Quảng Bình ban hành
22. (12/01/2023) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh
23. (25/11/2021) Quyết định 1103/QĐ-TCTK năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Tổng cục Thống kê
Bất động sản
1. (05/06/2024) Thông báo 254/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp về hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024 và Luật Lâm nghiệp năm 2017
2. (04/06/2024) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
3. (04/06/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá đất ở tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 của Quy định kèm theo Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)
4. (01/06/2024) Quyết định 1450/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (01/06/2024) Công văn 359/TTg-CN năm 2024 Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (31/05/2024) Quyết định 1429/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh danh mục trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (31/05/2024) Quyết định 797/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh về quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nậm Nhùn và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
8. (31/05/2024) Quyết định 982/QĐ-UBND điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
9. (31/05/2024) Quyết định 983/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
10. (30/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và ban hành Quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
11. (30/05/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND quy định yếu tố khi xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp thặng dư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
12. (28/05/2024) Quyết định 27/2024/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (24/05/2024) Quyết định 23/2024/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên
14. (24/05/2024) Quyết định 1090/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
15. (22/05/2024) Quyết định 1264/QĐ-UBND phê duyệt cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
16. (18/05/2024) Quyết định 894/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
17. (10/05/2024) Quyết định 120/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
18. (10/05/2024) Quyết định 122/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
19. (10/05/2024) Quyết định 124/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
20. (10/05/2024) Quyết định 125/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
21. (10/05/2024) Quyết định 126/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
22. (10/05/2024) Quyết định 121/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
23. (10/05/2024) Quyết định 123/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
24. (08/05/2024) Quyết định 800/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
25. (25/04/2024) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) do tỉnh Lạng Sơn ban hành
26. (27/03/2024) Quyết định 634/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
27. (25/03/2024) Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
28. (22/03/2024) Quyết định 619/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Dịch vụ pháp lý
1. (05/06/2024) Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
2. (03/06/2024) Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
3. (03/06/2024) Quyết định 2242/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
4. (03/06/2024) Quyết định 1177/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
5. (31/05/2024) Quyết định 982/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
6. (31/05/2024) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 13 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục 54 thành phần hồ sơ phải số hoá theo quy định tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP của 13 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
7. (30/05/2024) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng, luật sư, thừa phát lại, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết và tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
8. (30/05/2024) Quyết định 897/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
9. (30/05/2024) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
10. (30/05/2024) Quyết định 1926/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng, Luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
11. (30/05/2024) Quyết định 2214/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
12. (29/05/2024) Quyết định 1392/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (29/05/2024) Quyết định 1393/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (29/05/2024) Quyết định 1394/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (29/05/2024) Quyết định 1407/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (29/05/2024) Quyết định 1408/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (29/05/2024) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (28/05/2024) Quyết định 1895/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật, Giám định tư pháp, Thừa phát lại, Hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
19. (23/03/2024) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
20. (08/03/2024) Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
Bộ máy hành chính
1. (06/06/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2. (05/06/2024) Công văn 2684/BGDĐT-GDĐH năm 2024 đính chính Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (05/06/2024) Nghị quyết 82/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024
4. (04/06/2024) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An
5. (04/06/2024) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2024 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (04/06/2024) Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
7. (03/06/2024) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận
8. (03/06/2024) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
9. (03/06/2024) Quyết định 20/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
10. (03/06/2024) Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
11. (03/06/2024) Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
12. (03/06/2024) Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2024 công bố quy trình liên thông mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
13. (03/06/2024) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định
14. (03/06/2024) Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
15. (03/06/2024) Công văn 3804/VPCP-KTTH năm 2024 áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng Nghị định của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
16. (03/06/2024) Công văn 3805/VPCP-KTTH năm 2024 ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành
17. (03/06/2024) Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh; quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
18. (03/06/2024) Quyết định 1046/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
19. (01/06/2024) Quyết định 1037/QĐ-UBND về Kế hoạch tăng cường thực hiện giải pháp nhằm duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2024
20. (31/05/2024) Quyết định 1442/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y dược cổ truyền và bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (31/05/2024) Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh
22. (31/05/2024) Quyết định 30/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
23. (31/05/2024) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước
24. (31/05/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Bình
25. (31/05/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh
26. (31/05/2024) Công văn 3772/VPCP-KSTT năm 2024 chuẩn bị tham luận tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Công văn 452/TTg-KSTT và Chỉ thị 18/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
27. (31/05/2024) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
28. (31/05/2024) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29. (31/05/2024) Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
30. (31/05/2024) Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa
31. (31/05/2024) Quyết định 2851/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội
32. (31/05/2024) Kế hoạch 358/KH-UBND năm 2024 bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2024-2027
33. (31/05/2024) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2024 thực hiện đợt cao điểm giải quyết, xử lý tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
34. (30/05/2024) Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
35. (30/05/2024) Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
36. (30/05/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định thực hiện nội dung chi, mức chi, lập dự toán và quyết toán kinh phí phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
37. (30/05/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2009/QĐ-UBND về quy định mức chi hỗ trợ cán bộ được cử đi học và hỗ trợ thù lao cộng tác viên dân số kế hoạch hoá gia đình do tỉnh Hòa Bình ban hành
38. (30/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
39. (30/05/2024) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2024 giao mục tiêu, nhiệm vụ đối với từng Chương trình mục tiêu quốc gia cho huyện được lựa chọn thí điểm do tỉnh Trà Vinh ban hành
40. (30/05/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
41. (30/05/2024) Quyết định 1347/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Nghệ An
42. (30/05/2024) Quyết định 449/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp
43. (30/05/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2017/QĐ-UBND quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
44. (30/05/2024) Quyết định 894/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
45. (30/05/2024) Công văn 2281/BVHTTDL-PC tiếp tục hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
46. (29/05/2024) Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
47. (29/05/2024) Quyết định 1391/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
48. (29/05/2024) Quyết định 909/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh
49. (29/05/2024) Công văn 3717/VPCP-QHĐP thực hiện Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo Công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 4/2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
50. (29/05/2024) Công văn 5712/BGTVT-TCCB năm 2024 về rà soát, thống kê, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
51. (29/05/2024) Quyết định 2799/QĐ-UBND năm 2024 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hà Nội
52. (29/05/2024) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
53. (29/05/2024) Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
54. (29/05/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
55. (29/05/2024) Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
56. (29/05/2024) Công văn 3718/VPCP-QHĐP năm 2024 về nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV do Văn phòng Chính phủ ban hành
57. (29/05/2024) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 269 thủ tục hành chính có kết quả giải quyết là thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính khác thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của tỉnh Tuyên Quang
58. (29/05/2024) Công văn 3208/BXD-KTXD năm 2024 trách nhiệm ban hành định mức của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Bộ Xây dựng ban hành
59. (28/05/2024) Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
60. (28/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình
61. (28/05/2024) Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
62. (28/05/2024) Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
63. (28/05/2024) Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Nông nghiệp, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
64. (28/05/2024) Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bình Định
65. (28/05/2024) Quyết định 1892/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định
66. (27/05/2024) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt chuẩn hóa Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
67. (24/05/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn yà tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
68. (24/05/2024) Công văn 2824/BYT-KH-TC năm 2024 ban hành các Thông tư hướng dẫn mua sắm thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành
69. (24/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo đối với các chức danh công chức cấp xã; Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
70. (24/05/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
71. (24/05/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
72. (24/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
73. (24/05/2024) Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
74. (24/05/2024) Quyết định 1846/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
75. (23/05/2024) Quy định 148-QĐ/TW năm 2024 về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
76. (23/05/2024) Công văn 1727/BKHCN-TĐC năm 2024 về triển khai Thông tư 02/2024/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
77. (23/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
78. (22/05/2024) Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
79. (22/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
80. (22/05/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành do tỉnh Quảng Bình ban hành
81. (22/05/2024) Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực Thủy sản, Thú y, Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
82. (21/05/2024) Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công tác dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên
83. (20/05/2024) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
84. (20/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và pháp luật kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND do tỉnh Thái Nguyên ban hành
85. (20/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quyết định 05/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
86. (17/05/2024) Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
87. (17/05/2024) Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
88. (15/05/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, chế độ làm việc, quy chế phối hợp trong công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường và quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
89. (15/05/2024) Quyết định 1642/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
90. (15/05/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối họp trong công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận; quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
91. (14/05/2024) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao và lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
92. (14/05/2024) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Thủy sản, Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
93. (14/05/2024) Quyết định 1635/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
94. (13/05/2024) Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
95. (13/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
96. (13/05/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
97. (13/05/2024) Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
98. (10/05/2024) Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
99. (10/05/2024) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
100. (10/05/2024) Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng và Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
101. (09/05/2024) Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
102. (09/05/2024) Quyết định 9/2024/QĐ-UBND về Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
103. (08/05/2024) Quyết định 20/2024/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Bạc Liêu thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý
104. (08/05/2024) Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
105. (07/05/2024) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu
106. (07/05/2024) Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
107. (06/05/2024) Quyết định 33/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
108. (05/05/2024) Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
109. (04/05/2024) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
110. (03/05/2024) Quyết định 143-QĐ/TW năm 2024 về Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
111. (02/05/2024) Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
112. (29/04/2024) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2024 giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định một số nội dung theo Điểm b, Khoản 3, Điều 5 Thông tư 76/2023/TT-BTC do tỉnh Kiên Giang ban hành
113. (29/04/2024) Nghị quyết 15/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2024
114. (29/04/2024) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2024 phê duyệt tổng số lượng người làm việc bổ sung cho sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2026
115. (29/04/2024) Nghị quyết 17/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang năm 2024
116. (29/04/2024) Nghị quyết 18/NQ-HĐND giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2024
117. (29/04/2024) Nghị quyết 19/NQ-HĐND giao số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2024
118. (27/04/2024) Quyết định 793/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
119. (26/04/2024) Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
120. (25/04/2024) Quyết định 968/QĐ-BTC năm 2024 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược và chính sách tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
121. (25/04/2024) Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thực hiện một cửa liên thông tại cấp huyện, cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Cụm công nghiệp)
122. (23/04/2024) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
123. (23/04/2024) Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
124. (23/04/2024) Quyết định 827/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
125. (22/04/2024) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
126. (20/04/2024) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
127. (19/04/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
128. (19/04/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
129. (19/04/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
130. (19/04/2024) Quyết định 609/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Xuất bản, In và Phát hành)
131. (11/04/2024) Kế hoạch 384/KH-UBND năm 2024 thực hiện hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang
132. (06/04/2024) Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Đường bộ, Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
133. (05/04/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2009/QĐ-UBND về quy trình giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
134. (03/04/2024) Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
135. (31/03/2024) Quyết định 611/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực chính quyền địa phương, quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
136. (31/03/2024) Công Văn 2122/VPCP-KSTT năm 2024 hướng dẫn tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh do Văn phòng chính phủ ban hành
137. (23/03/2024) Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
138. (13/03/2024) Thông báo 94/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về xử lý vướng mắc trong quá trình hướng dẫn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
139. (11/03/2024) Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
140. (07/03/2024) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
141. (04/03/2024) Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Chính quyền địa phương, Viên chức, Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
142. (01/03/2024) Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
143. (08/02/2024) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
144. (25/01/2024) Quyết định 86/QĐ-BKHCN năm 2024 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
145. (24/01/2024) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
146. (16/01/2024) Quyết định 99/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
147. (04/01/2024) Quyết định 16/QĐ-BTC năm 2024 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tài chính doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính
148. (28/12/2023) Quyết định 4599/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
149. (03/11/2023) Quyết định 1727/QĐ-LĐTBXH năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
150. (01/11/2023) Quyết định 2368/QĐ-BTC năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
151. (18/09/2023) Quyết định 127/QĐ-KL-XDLL năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng I thuộc Cục Kiểm lâm
152. (14/07/2023) Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
153. (14/07/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
154. (05/05/2023) Quyết định 595/QĐ-LĐTBXH năm 2023 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục bảo trợ xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
155. (16/01/2023) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
156. (30/12/2022) Quyết định 2490/QĐ-BTTTT năm 2022 về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
157. (12/12/2022) Quyết định 4978/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
158. (09/12/2022) Quyết định 4945/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội
159. (02/12/2022) Quyết định 2638/QĐ-BCT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công Thương địa phương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
160. (10/11/2022) Quyết định 4375/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội
161. (13/09/2022) Quyết định 3332/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
162. (29/06/2022) Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội
163. (05/01/2022) Hướng dẫn 08/HD-VKSTC thực hiện công tác thống kê năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
164. (15/06/2021) Quyết định 1575/QĐ-BCT năm 2021 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương
165. (30/03/2021) Quyết định 252/QĐ-TCTK năm 2021 về Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê
166. (25/02/2020) Quyết định 643/QĐ-BCT năm 2020 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương
167. (30/12/2019) Quyết định 6065/QĐ-BYT năm 2019 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
168. (19/04/2019) Quyết định 331/QĐ-VPCP năm 2019 về Quy chế thẩm tra, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng Chính phủ
169. (28/12/2018) Quyết định 4088/QĐ-BKHCN năm 2018 về Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài và sử dụng, quản lý hộ chiếu thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ
170. (09/07/2018) Quyết định 1051/QĐ-TCTDTT năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Liên hợp thể thao quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
171. (11/06/2018) Quyết định 1588/QĐ-BKHCN năm 2018 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
172. (20/12/2017) Quyết định 3266/QĐ-BTNMT năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
173. (05/12/2017) Quyết định 5468/QĐ-BYT năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế
174. (20/03/2017) Quyết định 816/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
175. (20/03/2017) Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
176. (20/03/2017) Quyết định 828/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Tài chính nhà nước
1. (03/06/2024) Công văn 3815/VPCP-QHQT năm 2024 hoàn thiện báo cáo về điều kiện vay các đối tác phát triển do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/06/2024) Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (31/05/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý
4. (30/05/2024) Quyết định 275/QĐ-UBND năm 2024 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh
5. (29/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần cấp nước Cửa Lò sản xuất, cung ứng do tỉnh Nghệ An ban hành
6. (28/05/2024) Quyết định 24/2024/QĐ-UBND quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian tính hao mòn, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình (trừ thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên
7. (28/05/2024) Công văn 5409/BTC-QLCS năm 2024 thực hiện Nghị định 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Tài chính ban hành
8. (25/05/2024) Công văn 3597/VPCP-QHQT năm 2024 báo cáo về thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ về rà soát xác định cơ quan chủ quản đối với các dự án điện sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (24/05/2024) Công văn 5342/BTC-TCNH năm 2024 tuân thủ quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành
10. (21/05/2024) Quyết định 1260/QĐ-SGDĐT về công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành
11. (16/05/2024) Thông tư 31/2024/TT-BTC Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
12. (16/05/2024) Thông tư 30/2024/TT-BTC các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, Phạm vi công việc thẩm định giá, Cơ sở giá trị thẩm định giá, Hồ sơ thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
13. (15/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
14. (14/05/2024) Kế hoạch 105/KH-UBND về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lạng Sơn năm 2024
15. (08/04/2024) Quyết định 666/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16. (08/02/2022) Quyết định 118/QĐ-BTC năm 2022 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
17. (05/02/2016) Quyết định 06/QĐ-ĐTĐL năm 2016 về Quy trình phân loại tổ máy và tính giá trần bản chào của nhà máy nhiệt điện do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực
Xây dựng - Đô thị
1. (05/06/2024) Quyết định 1531/QĐ-BYT năm 2024 ban hành Văn bản hợp nhất về hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và tiêu chí nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
2. (04/06/2024) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy hoạch chung Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2035
3. (04/06/2024) Quyết định 1558/QĐ-BGDĐT năm 2024 công bố chỉ tiêu tiêu chí giáo dục của tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 và sửa đổi tiêu chí giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (04/06/2024) Thông báo 253/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về thành lập Quỹ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (03/06/2024) Công văn 3828/VPCP-KTTH năm 2024 về vốn thực hiện Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (03/06/2024) Quyết định 1327/QĐ-BCT năm 2024 hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công Thương trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và Tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
7. (03/06/2024) Công văn 361/TTg-CN năm 2024 Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (31/05/2024) Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy hoạch chung Thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến năm 2035
9. (29/05/2024) Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2024 về Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tạm thời trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
10. (04/05/2024) Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2024 triển khai Hợp tác với Hội Kiến trúc sư Việt Nam về lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11. (04/05/2024) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2024 triển khai nội dung hợp tác giữa Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024-2025
12. (24/04/2024) Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035
13. (17/04/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền lập, ban hành và điều chỉnh Quy chế quản lý kiến trúc, Danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14. (16/01/2023) Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035
15. (26/10/2022) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2022 thực hiện quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Giao thông - Vận tải
1. (03/06/2024) Thông tư 20/2024/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
2. (03/06/2024) Thông tư 19/2024/TT-BGTVT sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3. (31/05/2024) Chỉ thị 2650/CT-CHK năm 2024 tăng cường nâng cao biện pháp bảo đảm an toàn hàng không do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
4. (31/05/2024) Quyết định 1195/QĐ-CHK năm 2024 Hướng dẫn về sát hạch cấp giấy phép, năng định chuyên môn cho nhân viên bảo đảm hoạt động bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5. (25/01/2024) Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh Quảng Bình ban hành
6. (16/01/2023) Kế hoạch 03/KH-UBND về Năm An toàn giao thông 2023 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
7. (20/10/2022) Quyết định 3948/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Taxi thành phố Hà Nội
Giáo dục
1. (04/06/2024) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do tỉnh Tiền Giang ban hành
2. (04/06/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 tại tỉnh Gia Lai
3. (03/06/2024) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2024 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
4. (03/06/2024) Quyết định 472/QĐ-TTg năm 2024 thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (03/06/2024) Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (30/05/2024) Quyết định 1537/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa trường Đại học Phenikaa và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Giáo dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh), Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (28/05/2024) Công văn 3243/SGDĐT-GDTrH năm 2024 về rà soát, chuẩn bị hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (04/05/2024) Quyết định 1040/QĐ-SGDĐT năm 2024 về Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
9. (11/04/2024) Kế hoạch 213/KH-UBND thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
10. (11/04/2024) Quyết định 765/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11. (11/04/2024) Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh Khung chương trình Giáo dục địa phương lớp 11 cấp trung học phổ thông tỉnh Lào Cai
12. (10/04/2024) Quyết định 1004/QĐ-BGDĐT năm 2024 về Tài liệu bài giảng điện tử hướng dẫn luyện tập bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài võ nhạc Vovinam cho học sinh tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
13. (22/03/2024) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2024 về xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2025
Tài nguyên - Môi trường
1. (03/06/2024) Quyết định 1361/QĐ-UBND về phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024
2. (30/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3. (30/05/2024) Công văn 3739/VPCP-NN năm 2024 về nghiên cứu, xử lý kiến nghị của EVNNPT về diện tích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (29/05/2024) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023-2030
5. (27/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (25/05/2024) Công văn 3588/VPCP-CN năm 2024 điều chỉnh phương án đấu nối nhà máy điện rác Seraphin vào hệ thống điện quốc gia và vướng mắc có liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (25/05/2024) Công văn 3598/VPCP-CN năm 2024 về đề nghị bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (17/05/2024) Thông báo 226/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại hội nghị trực tuyến về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (17/05/2024) Công văn 5860/VP-TNMT năm 2024 về tình hình khai thác cát thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ khu vực giáp ranh huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
10. (15/05/2024) Công văn 3054/BTNMT-KSON năm 2024 về tăng cường công tác truyền nhận và kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11. (14/05/2024) Công văn 3652/BKHĐT-QLKKT năm 2024 báo cáo tình hình xây dựng và hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (10/05/2024) Quyết định 1214/QĐ-UBND Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
13. (04/05/2024) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
14. (22/04/2024) Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế quy định công tác trực ban Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Thể thao - Y tế
1. (03/06/2024) Quyết định 347/QĐ-QLD năm 2024 thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
2. (03/06/2024) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2024 hợp nhất Nghị định về quản lý thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
3. (29/05/2024) Kế hoạch 399/KH-UBND năm 2024 triển khai Chiến lược quốc gia về phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4. (29/05/2024) Kế hoạch 1982/KH-UBND năm 2024 về giám sát, phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (24/05/2024) Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Dược học tỉnh Bình Định
6. (24/05/2024) Văn bản hợp nhất 2168/VBHN-BVHTTDL năm 2024 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thể dục, thể thao sửa đổi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7. (23/05/2024) Kế hoạch 266/KH-UBND triển khai Chương trình hoạt động phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
8. (17/05/2024) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án Thí điểm xã hội hoá phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2030
9. (15/05/2024) Công văn 2562/BYT-AIDS triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2024 do Bộ Y tế ban hành
10. (12/04/2024) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 287-KH/TU triển khai Kết luận 70-KL/TW về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới do tỉnh Hưng Yên ban hành
11. (13/10/2022) Công văn 5768/BYT-TB-CT năm 2022 hiệu lực của giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) do Bộ Y tế ban hành
12. (14/04/2021) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2021 thực hiện “Quyết định 1999/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Quyền dân sự
1. (15/05/2024) Quyết định 407/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
2. (15/05/2024) Quyết định 408/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (06/06/2024) Quyết định 981/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án phát triển khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch Quốc gia giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
2. (04/06/2024) Quyết định 1478/QÐ-BVHTTDL năm 2024 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (03/06/2024) Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2024 quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
4. (31/05/2024) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang
5. (24/05/2024) Công văn 852/UBDT-DTTS năm 2024 thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và 28/2023/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (17/05/2024) Kế hoạch 2074/KH-BVHTTDL năm 2024 triển khai các giải pháp thực hiện tuyên truyền về hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7. (10/05/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8. (10/05/2024) Công văn 1935/BLĐTBXH-VPQGGN rà soát và gửi dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2024 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (04/05/2024) Kế hoạch 439/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh An Giang
10. (19/04/2024) Quyết định 613/QĐ-UBND năm 2024 giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hội hoạt động do tỉnh Bạc Liêu ban hành
11. (16/04/2024) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2024 tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023-2030
12. (31/12/2020) Kế hoạch 185/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thanh niên do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Lĩnh vực khác
1. (31/05/2024) Quyết định 1311/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục các giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản khác để hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Quảng Nam ban hành
2. (31/05/2024) Quyết định 1459/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
3. (31/05/2024) Kế hoạch 1309/KH-UBND năm 2024 triển khai thực hiện “Đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. (29/05/2024) Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
5. (28/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 02/2021/QĐ-UBND
6. (27/05/2024) Công văn 3759/BNN-CN năm 2024 về chỉ đạo ngăn chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (16/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
8. (16/05/2024) Công văn 5045/BTC-QLG về điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ Hè Thu năm 2024 do Bộ Tài chính ban hành
9. (15/05/2024) Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2024 về tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt năm 2024-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (10/05/2024) Quyết định 1213/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục sản phẩm đặc thù của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản
11. (22/04/2024) Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2024 phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (22/04/2024) Kế hoạch 229/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 1741/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030 do tỉnh Lào Cai ban hành
13. (22/04/2024) Kế hoạch 230/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 1742/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ưu tiên “Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030” do tỉnh Lào Cai ban hành
14. (22/04/2024) Quyết định 696/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Quan trắc khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
15. (16/04/2024) Quyết định 652/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
16. (10/04/2024) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17. (09/04/2024) Công văn 2560/BNN-TY năm 2024 về tập trung tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (01/04/2024) Quyết định 30/2024/QĐ-UBND về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
19. (14/03/2024) Quyết định 376/QĐ-BKHCN năm 2024 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
20. (14/03/2024) Quyết định 377/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
21. (27/02/2024) Quyết định 201/QĐ-BKHCN năm 2024 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Cọc ống thép và Cọc ống ván thép do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
22. (27/02/2024) Quyết định 202/QĐ-BKHCN năm 2024 về công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Cọc ống thép do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
23. (07/02/2024) Quyết định 136/QĐ-BKHCN năm 2024 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Thông gió do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
24. (07/02/2024) Quyết định 137/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thông gió và điều hòa không khí do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
25. (01/02/2024) Quyết định 108/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Truy xuất nguồn gốc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
26. (01/02/2024) Quyết định 107/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Truy xuất nguồn gốc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
27. (29/12/2023) Quyết định 3360/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phát hiện và định lượng thực vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen bằng phương pháp real-time PCR do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
28. (29/12/2023) Quyết định 3362/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Nước nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
29. (28/11/2023) Quyết định 2769/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
30. (28/11/2023) Quyết định 2770/QĐ-BKHCN năm 2023 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
31. (14/11/2023) Quyết định 2579/QĐ-BKHCN năm 2023 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Giống cây trồng nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
32. (14/11/2023) Quyết định 2580/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Giống cây nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
33. (13/11/2023) Quyết định 2566/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Giống cây nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
34. (17/01/2023) Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 38/2022/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025
35. (09/06/2020) Quyết định 822/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,121

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn