Bản Tin Văn Bản Mới 05/06/2024 07:26 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 01 - 04/06/2024

05/06/2024 07:26 AM

Từ ngày 01 - 04/06/2024, có 392 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 05 Thông tư.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (27/05/2024) Công văn 2216/TCT-CS năm 2024 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
2. (23/05/2024) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” do Thành phố Cần Thơ ban hành
3. (20/05/2024) Quyết định 1005/QĐ-BKHCN về Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (10/01/2023) Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Đầu tư
1. (21/05/2024) Nghị quyết 25/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (21/05/2024) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (16/05/2024) Thông tư 33/2024/TT-BTC quy định về kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (16/05/2024) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2024 triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5. (13/05/2024) Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
6. (04/05/2024) Quyết định 813/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2024 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
7. (29/04/2024) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (07/12/2017) Nghị quyết 71/2017/NQ-HĐND về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thương mại
1. (29/05/2024) Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh nội dung Phụ lục kèm theo Quyết định 1367/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
2. (28/05/2024) Quyết định 935/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp, Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
3. (25/05/2024) Thông báo 243/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (24/05/2024) Kế hoạch 109/KH-UBND thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2024
5. (23/05/2024) Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi nội dung thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 kèm theo Quyết định 1809/QĐ-UBND
6. (22/05/2024) Công điện 3427/CĐ-BCT về tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo do Bộ trưởng Bộ Công Thương điện
7. (03/05/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND và bãi bỏ Điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
8. (15/04/2024) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
Xuất nhập khẩu
1. (21/05/2024) Thông báo 2225/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Ozi choice A2 Australian Milky Bites Strawberry do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (21/05/2024) Thông báo 2224/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Ozi choice A2 Australian Milky Bites Vanilla do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (21/05/2024) Thông báo 2222/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với SUPRO EX45 Isolated Soy Protein do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (21/05/2024) Thông báo 2223/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Ozi choice A2 Australian Milky Bites Bluberry do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (15/05/2024) Thông báo 2131/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Polyglycitol Syrup ESWEE 30 do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (14/05/2024) Thông báo 2101/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Promilk 85 do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (24/05/2024) Quyết định 900/QĐ-BTP năm 2024 về Kế hoạch triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi biêu, phường do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (18/05/2024) Thông báo 231/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, thị trường vàng, tỷ giá, lãi suất và huy động vốn cho đầu tư phát triển do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/01/2024) Công văn 184/CV-TCTTKĐA năm 2024 triển khai giải pháp Ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an ninh xã hội do Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (30/05/2024) Công văn 2287/TCT-DNNCN năm 2024 về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
2. (29/05/2024) Công văn 2272/TCT-CS năm 2024 về giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
3. (28/05/2024) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (28/05/2024) Công văn 2251/TCT-CS năm 2024 về tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
5. (28/05/2024) Công văn 2250/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
6. (28/05/2024) Công văn 2258/TCT-DNNCN năm 2024 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
7. (27/05/2024) Công văn 3448/CĐBVN-TC năm 2024 về báo cáo các tiêu chí phục vụ phương án phân bổ nguồn phí sử dụng đường bộ cho các địa phương năm 2025 do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành
8. (27/05/2024) Công văn 2217/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
9. (24/05/2024) Công văn 30327/CTHN-TTHT năm 2024 về trả lời chính sách thuế do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
10. (17/05/2024) Công văn 28810/CTHN-TTHT năm 2024 chính sách thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp đối với khoản phụ cấp điện thoại do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
11. (17/05/2024) Công văn 28807/CTHN-TTHT năm 2024 về kê khai và nộp thuế nhà thầu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
12. (15/05/2024) Công văn 28133/CTHN-TTHT năm 2024 về thời điểm lập hóa đơn, xác định doanh thu hàng xuất khẩu do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
13. (15/05/2024) Công văn 28131/CTHN-TTHT năm 2024 về chính sách thuế đối với phúc lợi nhân viên do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
14. (15/05/2024) Công văn 28132/CTHN-TTHT năm 2024 về chính sách thuế đối với khoản tiền bảo hiểm của người lao động do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
15. (22/04/2024) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2024 triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
16. (05/04/2024) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
17. (07/12/2017) Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
18. (07/12/2017) Nghị quyết 73/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh do tỉnh Gia Lai ban hành
Bảo hiểm
1. (24/05/2024) Nghị quyết 22/2024/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng
2. (19/04/2024) Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ninh quản lý
Kế toán - Kiểm toán
1. (17/02/2023) Quyết định 93/QĐ-KTNN năm 2023 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Kiểm toán nhà nước
Lao động - Tiền lương
1. (31/05/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Bình Thuận
2. (30/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về Quy định quản lý, sử dụng đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
3. (29/05/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND về Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên
4. (29/05/2024) Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án “Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030”
5. (22/05/2024) Kế hoạch 1897/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
6. (25/03/2024) Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
Công nghệ thông tin
1. (31/05/2024) Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 1.0
2. (29/05/2024) Quyết định 1198/QĐ-KTNN năm 2024 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Công nghệ thông tin do Kiểm toán Nhà nước ban hành
3. (29/05/2024) Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2024 về Đơn giá cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
4. (29/05/2024) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
5. (28/05/2024) Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2024 bổ sung Phụ lục Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 610/QĐ-UBND về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bắc Giang
6. (21/05/2024) Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
7. (17/05/2024) Quyết định 813/QĐ-BTTTT năm 2024 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (03/05/2024) Quyết định 699/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (Chiến lược AI ứng dụng) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (02/05/2024) Quyết định 689/QĐ-BTTTT về Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
10. (31/01/2024) Quyết định 132/QĐ-BLĐTBXH về kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
11. (31/12/2023) Quyết định 2607/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2024
12. (28/12/2023) Quyết định 748/QĐ-TTCP năm 2023 về Quy chế tiếp công dân trực tuyến và Mô hình thí điểm tiếp công dân trực tuyến của Thanh tra Chính phủ
13. (12/01/2023) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh
14. (12/02/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
Bất động sản
1. (31/05/2024) Quyết định 797/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh về quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nậm Nhùn và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
2. (31/05/2024) Quyết định 982/QĐ-UBND điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
3. (31/05/2024) Quyết định 983/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
4. (30/05/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND quy định yếu tố khi xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp thặng dư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. (30/05/2024) Công văn 351/TTg-NN năm 2024 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Đông Quang trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (29/05/2024) Quyết định 770/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
7. (28/05/2024) Quyết định 27/2024/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (27/05/2024) Quyết định 803/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
9. (27/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10. (24/05/2024) Quyết định 23/2024/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11. (18/05/2024) Quyết định 894/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
12. (10/05/2024) Quyết định 124/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
13. (10/05/2024) Quyết định 125/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
14. (10/05/2024) Quyết định 126/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
15. (10/05/2024) Quyết định 120/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
16. (10/05/2024) Quyết định 122/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
17. (03/05/2024) Quyết định 1479/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
18. (10/04/2024) Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương
19. (25/03/2024) Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Dịch vụ pháp lý
1. (31/05/2024) Quyết định 1032/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
2. (30/05/2024) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
3. (30/05/2024) Quyết định 2213/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
4. (30/05/2024) Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
5. (28/05/2024) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
6. (28/05/2024) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định tư pháp, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
7. (27/05/2024) Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Thừa phát lại, Giám định Tư pháp, Hòa giải thương mại, Trọng tài thương mại, Đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
8. (07/04/2021) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng do tỉnh Cà Mau ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (09/05/2024) Thông báo 1549/TB-BKHCN năm 2024 về kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (03/06/2024) Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
2. (31/05/2024) Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
3. (31/05/2024) Thông báo 249/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (31/05/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh Lai Châu
5. (30/05/2024) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
6. (30/05/2024) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2024 giao mục tiêu, nhiệm vụ đối với từng Chương trình mục tiêu quốc gia cho huyện được lựa chọn thí điểm do tỉnh Trà Vinh ban hành
7. (30/05/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
8. (30/05/2024) Quyết định 1347/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Nghệ An
9. (30/05/2024) Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
10. (30/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 15 Quy định quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND và bãi bỏ Khoản 9 Điều 1 Quyết định 11/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND và 04/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND
11. (30/05/2024) Kế hoạch 164/KH-UBND tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính - PAR INDEX, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước - SIPAS và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - PAPI năm 2024 của Thành phố Hà Nội
12. (30/05/2024) Quyết định 449/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp
13. (29/05/2024) Quyết định 2799/QĐ-UBND năm 2024 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hà Nội
14. (29/05/2024) Quyết định 1463/QĐ-BYT năm 2024 sửa đổi nội dung Quyết định 642/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
15. (29/05/2024) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
16. (29/05/2024) Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
17. (29/05/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
18. (29/05/2024) Quyết định 1137/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
19. (29/05/2024) Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
20. (29/05/2024) Thông báo 247/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành
21. (29/05/2024) Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
22. (29/05/2024) Kế hoạch 402/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 62-KL/TW thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Nghệ An ban hành
23. (29/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 20/2022/QĐ-UBND
24. (29/05/2024) Quyết định 1333/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nghệ An
25. (29/05/2024) Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 62-KL/TW thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Sơn La ban hành
26. (29/05/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2021/QĐ-UBND, 06/2022/QĐ-UBND và 25/2022/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La
27. (29/05/2024) Quyết định 307/QĐ-TTCP năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ kỳ 2019-2023
28. (29/05/2024) Kế hoạch 1977/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW về “tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” do tỉnh Bình Thuận ban hành
29. (29/05/2024) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 30 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
30. (29/05/2024) Công văn 5712/BGTVT-TCCB năm 2024 về rà soát, thống kê, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
31. (28/05/2024) Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
32. (28/05/2024) Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
33. (28/05/2024) Quyết định 876/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
34. (28/05/2024) Quyết định 2758/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
35. (28/05/2024) Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
36. (28/05/2024) Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2024 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù đối với trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn
37. (28/05/2024) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
38. (28/05/2024) Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
39. (28/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
40. (28/05/2024) Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2024 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
41. (28/05/2024) Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2024 công bố Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
42. (28/05/2024) Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43. (28/05/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
44. (28/05/2024) Quyết định 21/2024/QĐ-UBND về phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
45. (28/05/2024) Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Cần Thơ
46. (28/05/2024) Quyết định 1576/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk
47. (28/05/2024) Kế hoạch 221/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 143/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
48. (28/05/2024) Kế hoạch 396/KH-UBND năm 2024 triển khai Quyết định 1334/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
49. (28/05/2024) Công văn 2991/BNV-CCVC năm 2024 về trao đổi chuyên môn do Bộ Nội vụ ban hành
50. (28/05/2024) Công văn 3659/VPCP-KTTH năm 2024 hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
51. (28/05/2024) Kế hoạch 366/KH-UBND về nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024
52. (28/05/2024) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
53. (27/05/2024) Quyết định 1070/QĐ-BKHCN năm 2024 Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Sở hữu trí tuệ thuộc Chủ đề Khoa học, công nghệ (Đề mục số 7 thuộc Chủ đề số 19) do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
54. (27/05/2024) Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Công Thương tỉnh Tiền Giang
55. (27/05/2024) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
56. (27/05/2024) Công văn 3606/VPCP-CN năm 2024 về kết quả thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast do Văn phòng Chính phủ ban hành
57. (27/05/2024) Kế hoạch 1255/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động 84-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới do tỉnh Gia Lai ban hành
58. (25/05/2024) Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
59. (25/05/2024) Thông báo 245/TB-VPCP năm 2024 về Kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện trình Quốc hội các văn bản có hiệu lực thi hành sớm đối với các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
60. (24/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo đối với các chức danh công chức cấp xã; Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
61. (24/05/2024) Thông tư 08/2024/TT-BYT bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
62. (24/05/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
63. (24/05/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
64. (24/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
65. (24/05/2024) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2024 xây dựng Bộ Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố Hà Nội
66. (24/05/2024) Kế hoạch 1935/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu
67. (24/05/2024) Thông báo 242/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chuẩn bị các hồ sơ tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 do Văn phòng Chính phủ ban hành
68. (24/05/2024) Nghị quyết 23/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ phụ cấp thu hút cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Nghị quyết 280/2019/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND
69. (24/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 06/2018/QĐ-UBND
70. (23/05/2024) Quyết định 1326/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực khác thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
71. (23/05/2024) Quyết định 1360/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
72. (23/05/2024) Công văn 1727/BKHCN-TĐC năm 2024 về triển khai Thông tư 02/2024/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
73. (22/05/2024) Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
74. (22/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
75. (22/05/2024) Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Gia đình và lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn
76. (22/05/2024) Quyết định 907/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt thay thế 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Môi trường, Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
77. (22/05/2024) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt chuẩn hoá Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
78. (22/05/2024) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
79. (21/05/2024) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
80. (21/05/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, bầu cử, tuyển chọn, tiếp nhận, quản lý, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
81. (21/05/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
82. (20/05/2024) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
83. (20/05/2024) Quyết định 1004/QĐ-BKHCN về Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
84. (20/05/2024) Quyết định 1006/QĐ-BKHCN về Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
85. (20/05/2024) Quyết định 409/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
86. (20/05/2024) Quyết định 1312/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quyết định 2490/QĐ-UBND ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong do tỉnh Khánh Hòa ban hành
87. (20/05/2024) Kế hoạch 94/KH-UBND nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2024 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
88. (17/05/2024) Quyết định 812/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
89. (15/05/2024) Quyết định 1642/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
90. (14/05/2024) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Thủy sản, Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
91. (14/05/2024) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao và lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
92. (14/05/2024) Quyết định 876/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
93. (14/05/2024) Quyết định 1635/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
94. (13/05/2024) Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
95. (13/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
96. (13/05/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
97. (13/05/2024) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
98. (13/05/2024) Kế hoạch 519/KH-BGDĐT năm 2024 về xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
99. (10/05/2024) Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng và Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
100. (10/05/2024) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
101. (10/05/2024) Quyết định 1594/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguvên nước thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tàỉ nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
102. (07/05/2024) Quyết định 1524/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
103. (07/05/2024) Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
104. (06/05/2024) Quyết định 33/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
105. (05/05/2024) Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
106. (04/05/2024) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
107. (04/05/2024) Công văn 551/NCC-CS2 năm 2024 bãi bỏ Công văn 144/NCC-CS2 do Cục Người có công ban hành
108. (04/05/2024) Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
109. (04/05/2024) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
110. (03/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
111. (02/05/2024) Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
112. (29/04/2024) Nghị quyết 19/NQ-HĐND giao số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2024
113. (29/04/2024) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2024 giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định một số nội dung theo Điểm b, Khoản 3, Điều 5 Thông tư 76/2023/TT-BTC do tỉnh Kiên Giang ban hành
114. (29/04/2024) Nghị quyết 15/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2024
115. (29/04/2024) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2024 phê duyệt tổng số lượng người làm việc bổ sung cho sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2026
116. (29/04/2024) Nghị quyết 17/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang năm 2024
117. (25/04/2024) Quyết định 814/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
118. (25/04/2024) Quyết định 813/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
119. (19/04/2024) Quyết định 643/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
120. (19/04/2024) Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
121. (19/04/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
122. (19/04/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
123. (19/04/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
124. (15/04/2024) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
125. (11/04/2024) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
126. (11/04/2024) Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
127. (10/04/2024) Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
128. (03/04/2024) Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
129. (03/04/2024) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
130. (03/04/2024) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
131. (29/03/2024) Quyết định 629/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực từng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
132. (28/03/2024) Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
133. (28/03/2024) Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
134. (28/03/2024) Quyết định 586/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
135. (27/03/2024) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
136. (22/03/2024) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
137. (21/03/2024) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
138. (28/02/2024) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
139. (29/12/2023) Quyết định 2385/QĐ-UBND phê duyệt và công bố kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023
140. (14/07/2023) Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
141. (13/06/2023) Quyết định 2486/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Môi trường y tế thuộc Bộ Y tế
142. (08/03/2023) Quyết định 258/QĐ-LĐTBXH năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
143. (05/01/2023) Hướng dẫn 08/HD-VKSTC thực hiện công tác thống kê năm 2023 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
144. (30/12/2022) Quyết định 2490/QĐ-BTTTT năm 2022 về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
145. (27/12/2022) Quyết định 1251/QĐ-BNV năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ công tác thanh niên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
146. (07/12/2022) Quyết định 999/QĐ-BNV năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tiền lương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
147. (05/12/2022) Quyết định 992/QĐ-BNV năm 2022 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
148. (05/12/2022) Quyết định 993/QĐ-BNV năm 2022 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nội vụ
149. (02/12/2022) Quyết định 2638/QĐ-BCT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công Thương địa phương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
150. (29/11/2022) Quyết định 936/QĐ-BNV năm 2022 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
151. (05/01/2022) Hướng dẫn 08/HD-VKSTC thực hiện công tác thống kê năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
152. (19/10/2021) Quyết định 999/QĐ-BHXH năm 2021 về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam” do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
153. (18/10/2021) Quyết định 1989/QĐ-BTNMT năm 2021 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
154. (15/06/2021) Quyết định 1575/QĐ-BCT năm 2021 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương
155. (14/04/2021) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2021 triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
156. (29/03/2021) Quyết định 415/QĐ-NHNN năm 2021 về Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
157. (31/12/2020) Quyết định 853/QĐ-UBDT năm 2020 về Quy chế công tác lưu trữ của Ủy ban Dân tộc
158. (25/02/2020) Quyết định 643/QĐ-BCT năm 2020 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương
159. (08/01/2018) Quyết định 86/QĐ-BYT năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế
160. (05/12/2017) Quyết định 5468/QĐ-BYT năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế
Thủ tục Tố tụng
1. (27/05/2024) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 315/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (27/05/2024) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3. (24/05/2024) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quy định 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án do Thành phố Cần Thơ ban hành
Tài chính nhà nước
1. (30/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về quy định cụ thể một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2. (29/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần cấp nước Cửa Lò sản xuất, cung ứng do tỉnh Nghệ An ban hành
3. (28/05/2024) Quyết định 24/2024/QĐ-UBND quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian tính hao mòn, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình (trừ thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên
4. (28/05/2024) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2024 về số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
5. (28/05/2024) Quyết định 674/QĐ-BGTVT điều chỉnh chi hoạt động kinh tế đường thủy nội địa năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
6. (24/05/2024) Thông báo 241/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp với các bộ, cơ quan về chính sách đặc thù về chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (23/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND về Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
8. (21/05/2024) Quyết định 1260/QĐ-SGDĐT về công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành
9. (21/05/2024) Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
10. (16/05/2024) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 163-KH/TU thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Lạng Sơn ban hành
11. (16/05/2024) Thông tư 30/2024/TT-BTC các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, Phạm vi công việc thẩm định giá, Cơ sở giá trị thẩm định giá, Hồ sơ thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
12. (15/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13. (15/05/2024) Thông tư 13/2024/TT-BGTVT quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
14. (15/05/2024) Nghị quyết 09/2024/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
15. (07/05/2024) Công văn 1910/BXD-KTXD năm 2024 về hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
16. (05/02/2024) Công văn 144/NCC-CS2 năm 2024 về giải quyết thêm trợ cấp bệnh binh đồng thời là thương binh do Cục Người có công ban hành
17. (22/06/2023) Công văn 2313/LĐTBXH-KHTC về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
18. (12/01/2023) Quyết định 36/QĐ-BTC năm 2023 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ tài chính
19. (29/12/2022) Quyết định 5321/QĐ-UBND năm 2022 về đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhanh (BRT) trên địa bàn Thành phố Hà Nội
20. (08/02/2022) Quyết định 118/QĐ-BTC năm 2022 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
Xây dựng - Đô thị
1. (29/05/2024) Công văn 3685/VPCP-NN năm 2024 báo cáo định kỳ năm 2023 về kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/05/2024) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3. (28/05/2024) Công văn 3671/VPCP-QHĐP năm 2024 về rà soát, hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (24/05/2024) Kế hoạch 108/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2024
5. (20/05/2024) Công văn 2158/BXD-KTXD năm 2024 hướng dẫn vướng mắc trong quản lý Nhà nước về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành
6. (20/05/2024) Công văn 2160/BXD-KTXD năm 2024 về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
7. (20/05/2024) Công văn 2159/BXD-KTXD năm 2024 về hướng dẫn tổ chức quy đổi vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
8. (17/05/2024) Công văn 2136/BXD-KTXD năm 2024 về hướng dẫn xử lý một số khó khăn vướng mắc trong quản lý Nhà nước về kinh tế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
9. (16/05/2024) Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Quyết định 178/2004/QĐ-TTg về Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
10. (13/05/2024) Công văn 2007/BXD-KTXD năm 2024 về định mức dự toán xây dựng, định mức sản phẩm, dịch vụ công; Thông tư thay thế Thông tư 14/2017/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
11. (10/05/2024) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2024 về cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
12. (10/05/2024) Công văn 1978/BXD-KTXD năm 2024 về hướng dẫn xác định tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, đô thị theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố hằng năm
13. (07/05/2024) Công văn 1913/BXD-KTXD năm 2024 về hướng dẫn chi phí thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
14. (04/05/2024) Công văn 1856/BXD-KTXD năm 2024 về điều chỉnh giá đối với tạm ứng vượt mức tạm ứng tối thiểu do Bộ Xây dựng ban hành
15. (17/04/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền lập, ban hành và điều chỉnh Quy chế quản lý kiến trúc, Danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
16. (15/03/2024) Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035
17. (29/02/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
18. (02/06/2022) Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
19. (14/04/2021) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2021 triển khai Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng
20. (30/12/2020) Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án “Xây dựng quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025”
Giao thông - Vận tải
1. (03/06/2024) Thông tư 20/2024/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
2. (03/06/2024) Thông tư 19/2024/TT-BGTVT sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3. (31/05/2024) Thông tư 18/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (31/05/2024) Quyết định 1195/QĐ-CHK năm 2024 Hướng dẫn về sát hạch cấp giấy phép, năng định chuyên môn cho nhân viên bảo đảm hoạt động bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5. (30/05/2024) Công văn 3727/VPCP-CN năm 2024 hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống cảng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (29/05/2024) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động và quản lý hoạt động thí điểm sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện và xăng sinh học để vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế tại điểm du lịch Đền Quan Giám sát, Đền Chầu Lục thuộc địa phận xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
7. (29/05/2024) Thông tư 14/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (29/05/2024) Thông tư 15/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
Giáo dục
1. (03/06/2024) Quyết định 472/QĐ-TTg năm 2024 thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/05/2024) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2024 thông qua chính sách về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2030
3. (30/05/2024) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
4. (30/05/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
5. (30/05/2024) Quyết định 1537/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa trường Đại học Phenikaa và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Giáo dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh), Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (29/05/2024) Công văn 3248/SGDĐT-GDTXCNĐH năm 2024 phối hợp rà soát công tác giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT và giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên theo Thông tư 12/2022/TTBGDĐT trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (27/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND về quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (27/05/2024) Kế hoạch 599/KH-BGDĐT kiểm tra của các đoàn Lãnh đạo Bộ và Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (23/05/2024) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
10. (21/05/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
11. (03/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
Tài nguyên - Môi trường
1. (30/05/2024) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2024 khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023 của Ban cán sự Đảng và Tập thể Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đối với nội dung “Còn để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại một số quận, huyện, nguồn nước không đảm bảo chất lượng, gây bức xúc cho người dân”
2. (28/05/2024) Công văn 2479/BGDĐT-KHCNMT tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (27/05/2024) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, bão năm 2024 do tỉnh Hưng Yên ban hành
4. (25/05/2024) Thông báo 244/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024, các năm tiếp theo và việc tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (24/05/2024) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2024 về cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2024-2028
6. (17/05/2024) Kế hoạch 1823/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình 64-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới do tỉnh Bình Thuận ban hành
7. (17/05/2024) Thông báo 226/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại hội nghị trực tuyến về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (15/05/2024) Công văn 3054/BTNMT-KSON năm 2024 về tăng cường công tác truyền nhận và kiểm soát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (04/05/2024) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Thể thao - Y tế
1. (29/05/2024) Quyết định 1470/QĐ-BYT năm 2024 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (29/05/2024) Kế hoạch 99/KH-UBND triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024 do tỉnh Bắc Giang ban hành
3. (28/05/2024) Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh Lao đến năm 2030 của Thành phố Hà Nội
4. (27/05/2024) Công văn 1535/QLD-MP năm 2024 về đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố do Cục Quản lý dược ban hành
5. (27/05/2024) Công văn 1534/QLD-MP năm 2024 về đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố (Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kavr) do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (24/05/2024) Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Dược học tỉnh Bình Định
7. (24/05/2024) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 658/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (21/05/2024) Kế hoạch 5347/KH-UBND năm 2024 về loại trừ sốt rét tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025 và tiến đến loại trừ sốt rét vào năm 2030
9. (20/05/2024) Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BNNPTNT năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (17/05/2024) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án Thí điểm xã hội hoá phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2030
Quyền dân sự
1. (15/05/2024) Quyết định 407/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
2. (15/05/2024) Quyết định 408/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
3. (25/03/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2024 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
4. (22/10/2021) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
Văn hóa - Xã hội
1. (30/05/2024) Quyết định 36/2024/QĐ-UBND về Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; Biên tập, xuất bản sách "Những bông hoa đẹp" Thành phố Hà Nội
2. (30/05/2024) Quyết định 37/2024/QĐ-UBND về Quy chế xét, công nhận công trình kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước do Thành phố Hà Nội ban hành
3. (29/05/2024) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án đa dạng các loại hình sản phẩm du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
4. (28/05/2024) Quyết định 35/2024/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” do Thành phố Hà Nội ban hành
5. (28/05/2024) Công văn 2233/BVHTTDL-BCÐDS triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 do Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội ban hành
6. (28/05/2024) Công văn 3650/VPCP-QHQT về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Trí thức và diễn đàn trí thức và chuyên gia năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (27/05/2024) Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
8. (27/05/2024) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
9. (27/05/2024) Quyết định 38/2024/QĐ-UBND hướng dẫn tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10. (27/05/2024) Công văn 3631/VPCP-KGVX về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (27/05/2024) Kế hoạch 114/KH-UBND rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
12. (24/05/2024) Kế hoạch 1936/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2024 do tỉnh Bình Thuận ban hành
13. (24/05/2024) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ kèm theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Chương trình hành động 56-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
14. (23/05/2024) Quyết định 37/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
15. (21/05/2024) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2024 công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo do tỉnh Bình Định ban hành
16. (17/05/2024) Kế hoạch 2074/KH-BVHTTDL năm 2024 triển khai các giải pháp thực hiện tuyên truyền về hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
17. (16/05/2024) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 328-KH/TU thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW về “tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
18. (15/12/2022) Quyết định 2825/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
19. (07/11/2022) Quyết định 2267/QĐ-UBND năm 2022 công nhận các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên phạm vi tỉnh Vĩnh Long
20. (29/12/2020) Kế hoạch 7704/KH-UBND năm 2020 về trợ giúp người khuyết tật tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030
Lĩnh vực khác
1. (29/05/2024) Quyết định 25/2024/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (28/05/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
3. (27/05/2024) Công văn 3759/BNN-CN năm 2024 về chỉ đạo ngăn chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (24/05/2024) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2024 về Diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2024-2025 và vụ Hè Thu 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (24/05/2024) Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 2051/QĐ-UBND
6. (23/05/2024) Kế hoạch 388/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP về Chương trình và kế hoạch hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản do tỉnh Nghệ An ban hành
7. (23/05/2024) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
8. (10/05/2024) Quyết định 1213/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục sản phẩm đặc thù của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản
9. (09/05/2024) Công văn 877/CCPT-CBBQ năm 2024 xác định hoạt động sơ chế, chế biến sản phẩm hạt macca do Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường ban hành
10. (22/04/2024) Quyết định 696/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Quan trắc khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (16/04/2024) Quyết định 652/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (01/04/2024) Quyết định 30/2024/QĐ-UBND về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
13. (14/03/2024) Quyết định 376/QĐ-BKHCN năm 2024 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14. (14/03/2024) Quyết định 377/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
15. (27/02/2024) Quyết định 201/QĐ-BKHCN năm 2024 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Cọc ống thép và Cọc ống ván thép do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
16. (27/02/2024) Quyết định 202/QĐ-BKHCN năm 2024 về công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Cọc ống thép do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
17. (07/02/2024) Quyết định 136/QĐ-BKHCN năm 2024 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Thông gió do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
18. (07/02/2024) Quyết định 137/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thông gió và điều hòa không khí do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
19. (01/02/2024) Quyết định 108/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Truy xuất nguồn gốc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
20. (01/02/2024) Quyết định 107/QĐ-BKHCN năm 2024 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Truy xuất nguồn gốc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
21. (29/12/2023) Quyết định 3362/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Nước nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
22. (29/12/2023) Quyết định 3360/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phát hiện và định lượng thực vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen bằng phương pháp real-time PCR do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
23. (28/11/2023) Quyết định 2769/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
24. (28/11/2023) Quyết định 2770/QĐ-BKHCN năm 2023 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
25. (14/11/2023) Quyết định 2579/QĐ-BKHCN năm 2023 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Giống cây trồng nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
26. (14/11/2023) Quyết định 2580/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Giống cây nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
27. (13/11/2023) Quyết định 2566/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Giống cây nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
28. (09/06/2020) Quyết định 822/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
29. (27/04/2016) Quyết định 949/QĐ-TCĐBVN năm 2016 công bố Tiêu chuẩn cơ sở do Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,760

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn