Bản Tin Văn Bản Mới 11/05/2024 07:35 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 08 - 10/05/2024

11/05/2024 07:35 AM

Từ ngày 08 - 10/05/2024, có 509 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 02 Nghị định, 04 Thông tư.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (09/05/2024) Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
2. (07/05/2024) Công văn 1881/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
3. (07/05/2024) Công văn 1882/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
4. (07/05/2024) Công văn 1883/TCT-CS năm 2024 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập từ hoạt động gia công hàng thủy sản do Tổng cục Thuế ban hành
5. (07/05/2024) Công văn 1879/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
6. (07/05/2024) Kế hoạch 135/KH-UBND thực hiện Đề án 996/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024
7. (26/04/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
8. (26/04/2024) Công văn 24941/CTHN-TTHT năm 2024 kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (26/04/2024) Quyết định 1003/QĐ-BCT Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Công Thương
10. (25/04/2024) Công văn 2784/VPCP-DMDN năm 2024 báo cáo giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (24/04/2024) Kế hoạch 127/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024
12. (16/04/2024) Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh
13. (15/04/2024) Kế hoạch 162/KH-UBND hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
14. (12/04/2024) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Nông
Đầu tư
1. (06/05/2024) Công văn 1875/TCT-KK năm 2024 khai thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
2. (05/05/2024) Thông báo 200/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về Phương án đầu tư mở rộng đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành thuộc Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (03/05/2024) Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
4. (02/05/2024) Quyết định 2304/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
5. (27/04/2024) Công điện 02/CĐ-BKHĐT năm 2024 về đẩy mạnh giải ngân vốn của các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện
6. (26/04/2024) Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2024 giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
7. (26/04/2024) Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (25/04/2024) Quyết định 352/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế do tỉnh Đồng Tháp ban hành
9. (24/04/2024) Công văn 3109/BKHĐT-QLQH năm 2024 hướng dẫn cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch lên Cổng Thông tin quy hoạch quốc gia do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành
10. (27/03/2024) Nghị quyết 03/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 vốn ngân sách địa phương, tỉnh Tuyên
11. (12/12/2023) Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2023 thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
12. (06/09/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Thương mại
1. (09/05/2024) Công văn 3084/BCT-TTTN năm 2024 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (08/05/2024) Thông báo 205/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình xây dựng, trình ban hành và nội dung chính của Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA); cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/05/2024) Quyết định 381/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (07/05/2024) Kế hoạch 136/KH-UBND thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024
5. (03/05/2024) Quyết định 506/QĐ-BGTVT năm 2024 về Kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên
6. (03/05/2024) Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
7. (03/05/2024) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2024 hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (03/05/2024) Thông báo 193a/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm 2024; tình hình giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (27/04/2024) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực Xúc tiến thương mại; An toàn thực phẩm) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Sơn La
10. (26/04/2024) Công văn 2787/BCT-TTTN năm 2024 đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2025 do Bộ Công thương ban hành
11. (23/04/2024) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị định 32/2024/NĐ-CP quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
12. (22/04/2024) Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bình Phước
13. (22/04/2024) Chỉ thị 08/CT-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành
14. (19/04/2024) Quyết định 933/QĐ-BCT năm 2024 về Quy chế duy trì, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
15. (16/04/2024) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
16. (12/04/2024) Kế hoạch 111/KH-UBND triển khai Tiểu dự án 4, Dự án 5 “Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024
17. (11/04/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND về Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
18. (25/03/2024) Chỉ thị 03/CT-BCT năm 2024 đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ mặt hàng gạo trong tình hình mới do Bộ Công thương ban hành
19. (24/02/2024) Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc phạm vi tiếp nhận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (19/01/2024) Kế hoạch 14/KH-UBND phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
21. (29/12/2023) Quyết định 3376/QĐ-BCT năm 2023 phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
22. (13/12/2023) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Đắk Nông ban hành
23. (12/12/2023) Quyết định 3568/QĐ-UBND năm 2023 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
24. (12/12/2023) Nghị quyết 138/NQ-HĐND năm 2023 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (03/05/2024) Công văn 1877/TCHQ-TXNK năm 2024 trao đổi thông tin hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (03/05/2024) Công văn 1879/TCHQ-TXNK năm 2024 vướng mắc thuế nhập khẩu chà là sấy dẻo (Proccessed dates) do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (26/04/2024) Công văn 1810/TCHQ-TXNK năm 2024 bản dịch Chú giải chi tiết Danh mục HS 2022 do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (09/05/2024) Nghị định 48/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
2. (08/05/2024) Công văn 1914/TCT-CS năm 2024 về chính sách tiền thuê đất Dự án đầu tư trồng cao su tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị chậm tiến độ thực hiện do Tổng cục Thuế ban hành
3. (08/05/2024) Công văn 1918/TCT-CS năm 2024 khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành
4. (08/05/2024) Công văn 1917/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (07/05/2024) Công văn 1887/TCT-CS năm 2024 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
6. (07/05/2024) Công văn 1888/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
7. (07/05/2024) Công văn 1889/TCT-CS năm 2024 xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
8. (07/05/2024) Công văn 1880/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
9. (07/05/2024) Công văn 1899/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
10. (06/05/2024) Công văn 1869/TCT-TTKT năm 2024 hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
11. (06/05/2024) Công văn 26040/CTHN-TTHT năm 2024 kê khai và phân bổ thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh ở Hà Nội do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
12. (26/04/2024) Công văn 24940/CTHN-TTHT năm 2024 chứng từ để ghi nhận chi phí hợp lý đối với chương trình tích điểm tặng tiền của cửa hàng tiêu chuẩn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (26/04/2024) Công văn 24942/CTHN-TTHT năm 2024 hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (24/04/2024) Công văn 23843/CTHN-TTHT năm 2024 chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (23/04/2024) Công văn 23289/CTHN-TTHT năm 2024 về chi phí thuê khách sạn cho người lao động do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
16. (19/04/2024) Nghị quyết 274/2024/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 210/2023/NQ-HĐND về Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
17. (21/03/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên và Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
18. (29/12/2023) Công văn 6059/TCT-DNNCN năm 2023 hướng dẫn việc rà soát, chuẩn hóa thông tin mã số thuế cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (07/05/2024) Quyết định 510/QĐ-BHXH năm 2024 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 398-NQ/BCSĐ
2. (26/03/2024) Công văn 1446/BYT-BH năm 2024 phúc đáp Công văn 682/BHXH-CSYT do Bộ Y tế ban hành
3. (14/12/2023) Kế hoạch 4224/KH-BHXH năm 2023 tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (06/05/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 59/2022/QĐ-UBND Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (05/05/2024) Thông báo 199/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị về Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/05/2024) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động 30-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" do Thành phố Hà Nội ban hành
4. (04/05/2024) Quyết định 2338/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
5. (26/04/2024) Quyết định 594/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
6. (26/04/2024) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
7. (26/04/2024) Công văn 1787/BLĐTBXH-TCGDNN thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (25/04/2024) Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
9. (23/04/2024) Quyết định 1429/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục ngành, nghề, lĩnh vực thu hút nhân lực chất lượng cao và lao động tay nghề cao vào làm việc trong các đơn vị ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025
10. (23/04/2024) Quyết định 832/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
11. (19/04/2024) Quyết định 901/QĐ-CHK năm 2024 Sổ tay hướng dẫn đào tạo cho chuyên viên kỹ thuật và giám sát viên an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay (Technical staff/Inspectors) (tu chỉnh lần 3) do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
12. (19/04/2024) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
13. (15/04/2024) Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
14. (12/04/2024) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục ngành nghề cần thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ở các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
15. (12/04/2024) Quyết định 499/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc Làm của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
16. (12/04/2024) Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2024 Chương trình hành động “Tăng cường thu hút lao động chất lượng cao làm trong các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2024 - 2030”
17. (12/04/2024) Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên
18. (12/04/2024) Công văn 1565/BLÐTBXH-CQHLÐTL năm 2024 xây dựng, triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
19. (10/04/2024) Quyết định 444/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
20. (08/04/2024) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
21. (30/03/2024) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
22. (30/03/2024) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
23. (29/03/2024) Quyết định 278/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
24. (29/03/2024) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Công báo và Tin học thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
25. (29/03/2024) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi
26. (28/03/2024) Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
27. (28/03/2024) Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
28. (19/03/2024) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
29. (25/01/2024) Quy chế phối hợp 01/QCPH-LĐTBXH-GDĐT-CA-NNPTNT-TLĐ- LMHTX-LĐTMCN năm 2024 phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ban hành
30. (11/01/2024) Quyết định 10/QĐ-SXD công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
31. (29/12/2023) Quyết định 465/QĐ-SXD công bố Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2023
32. (26/12/2023) Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
33. (11/12/2023) Công văn 7269/BNV-TCBC năm 2023 triển khai xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm do Bộ Nội vụ ban hành
Công nghệ thông tin
1. (09/05/2024) Nghị định 47/2024/NĐ-CP về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia
2. (07/05/2024) Quyết định 724/QĐ-BTTTT năm 2024 về Bộ tiêu chí yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (06/05/2024) Thông báo 203/TB-VPCP năm 2024 kết luận Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (06/05/2024) Quyết định 1005/QĐ-CHK năm 2024 về Phiên bản 02 Tài liệu hướng dẫn khai thác của Cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5. (06/05/2024) Kế hoạch 1055/KH-UBND về Thông tin cơ sở năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (04/05/2024) Kế hoạch 80/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024
7. (02/05/2024) Kế hoạch 1485/KH-UBND hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (26/04/2024) Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Sóc Trăng
9. (25/04/2024) Kế hoạch 86/KH-UBND hành động triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (22/04/2024) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2024 triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội
11. (22/04/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
12. (20/04/2024) Chỉ thị 2634/CT-VPCP năm 2024 tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ
13. (09/04/2024) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
14. (30/03/2024) Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 7.519 thành phần hồ sơ phải số hóa theo quy định tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP của 1.736 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của tỉnh Tuyên Quang
15. (28/03/2024) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
16. (25/03/2024) Công văn 1043/BTTTT-CĐSQG năm 2024 tiếp tục triển khai một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
17. (25/03/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024 và những năm tiếp theo
18. (19/03/2024) Quyết định 389/QĐ-UBND giao chỉ tiêu hồ sơ thanh toán trực tuyến, thủ tục hành chính có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2024
19. (04/03/2024) Kế hoạch 926/KH-UBND Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024
20. (20/02/2024) Kế hoạch 328/KH-UBND chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2024
21. (22/12/2023) Chỉ thị 9412/CT-BNN-KHCN năm 2023 tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22. (20/12/2023) Quyết định 3928/QĐ-BVHTTDL năm 2023 Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
23. (19/12/2023) Kế hoạch 264/KH-UBND năm 2023 chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
24. (15/12/2023) Kế hoạch 221/KH-VKSTC năm 2023 chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
25. (21/11/2022) Quyết định 3784/QĐ-BGDĐT năm 2022 về "Hướng dẫn xây dựng học liệu số và khoá học trực tuyến trên ứng dụng nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOCs) của Bộ Giáo dục và Đào tạo"
Bất động sản
1. (06/05/2024) Công văn 282/TTg-NN năm 2024 hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội các văn bản quy định về đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về mức thu, tỷ lệ thu và thời gian thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (02/05/2024) Quyết định 21/2024/QĐ-UBND sửa đổi quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai kèm theo Quyết định 25/2015/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành
4. (26/04/2024) Công văn 2809/VPCP-CN năm 2024 xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (26/04/2024) Quyết định 399/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
6. (26/04/2024) Quyết định 521/QĐ-UBND cho phép cập nhật các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
7. (26/04/2024) Quyết định 522/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
8. (26/04/2024) Kế hoạch 285/KH-UBND năm 2024 triển khai thi hành Luật Đất đai 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
9. (25/04/2024) Kế hoạch 2940/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10. (25/04/2024) Quyết định 1688/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
11. (23/04/2024) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến Luật Đất đai 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
12. (22/04/2024) Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ phần trăm nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối QL7C với cảng nước sâu Cửa Lò do tỉnh Nghệ An ban hành
13. (19/04/2024) Nghị quyết 284/NQ-HĐND năm 2024 thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Lâm Đồng
14. (17/04/2024) Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
15. (15/04/2024) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2024 quy định Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
16. (11/04/2024) Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng
17. (18/03/2024) Quyết định 541/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
18. (18/03/2024) Quyết định 544/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
19. (18/03/2024) Quyết định 545/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
20. (18/03/2024) Quyết định 546/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
21. (19/02/2024) Quyết định 54/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
22. (25/12/2023) Quyết định 2774/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
23. (12/12/2023) Nghị quyết 148/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
24. (12/07/2019) Quyết định 05/2019/NQ-HĐND về Danh mục điều chỉnh dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2019 tỉnh Cà Mau
Dịch vụ pháp lý
1. (06/05/2024) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đựợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
2. (22/04/2024) Kế hoạch 1380/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Sở hữu trí tuệ
1. (26/04/2024) Công văn 2825/VPCP-KGVX năm 2024 về đẩy mạnh triển khai và chuẩn bị tổng kết Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (09/05/2024) Công điện 46/CĐ-TTg năm 2024 rà soát các Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (09/05/2024) Quyết định 533/QĐ-BGTVT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
3. (08/05/2024) Quyết định 1283/QĐ-BNN-TS năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. (07/05/2024) Nghị quyết 65/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024
5. (06/05/2024) Quyết định 23/2024/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (06/05/2024) Công văn 3048/VPCP-KTTH năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 95/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (06/05/2024) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8. (06/05/2024) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận
9. (06/05/2024) Thông tư 01/2024/TT-BXD hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
10. (05/05/2024) Quyết định 2355/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội
11. (04/05/2024) Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
12. (04/05/2024) Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
13. (04/05/2024) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực khoáng sản trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
14. (04/05/2024) Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
15. (04/05/2024) Quyết định 2328/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
16. (04/05/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
17. (04/05/2024) Công văn 3018/VPCP-QHQT năm 2024 triển khai kết quả chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào của Bộ trưởng Bộ Nội vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành
18. (04/05/2024) Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
19. (04/05/2024) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh)
20. (04/05/2024) Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
21. (04/05/2024) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Dược)
22. (03/05/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2023/QĐ-UBND phân cấp đăng ký và quản lý hoạt động của phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
23. (03/05/2024) Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình
24. (03/05/2024) Quyết định 741/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25. (03/05/2024) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
26. (03/05/2024) Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
27. (03/05/2024) Kế hoạch 87/KH-UBND duy trì, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Bắc Giang năm 2024
28. (03/05/2024) Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
29. (03/05/2024) Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
30. (03/05/2024) Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
31. (03/05/2024) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
32. (03/05/2024) Quyết định 1019/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
33. (02/05/2024) Quyết định 362/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
34. (02/05/2024) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Thành phố Hà Nội ban hành
35. (02/05/2024) Quyết định 521/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
36. (02/05/2024) Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
37. (02/05/2024) Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công thương tỉnh Đồng Nai
38. (02/05/2024) Quyết định 1708/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
39. (02/05/2024) Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
40. (02/05/2024) Quyết định 610/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
41. (02/05/2024) Quyết định 813/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
42. (02/05/2024) Quyết định 612/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam
43. (02/05/2024) Quyết định 737/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
44. (02/05/2024) Quyết định 2302/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội trên địa bàn Thành phố Hà Nội
45. (02/05/2024) Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
46. (01/05/2024) Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2024 công bố 02 quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
47. (01/05/2024) Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn​ tỉnh Gia Lai
48. (28/04/2024) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
49. (27/04/2024) Quyết định 2250/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
50. (27/04/2024) Quyết định 2249/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
51. (27/04/2024) Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới, bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cụm công nghiệp, công nghiệp địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh
52. (26/04/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 62/2010/QĐ-UBND và Quyết định 46/2021/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
53. (26/04/2024) Quyết định 898/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định
54. (26/04/2024) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
55. (26/04/2024) Quyết định 911/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
56. (26/04/2024) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
57. (26/04/2024) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình
58. (26/04/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị, địa phương quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng do tỉnh Phú Yên ban hành
59. (26/04/2024) Quyết định 1084/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2024 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
60. (26/04/2024) Quyết định 593/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
61. (26/04/2024) Quyết định 595/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc
62. (26/04/2024) Quyết định 596/QĐ-CT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc
63. (26/04/2024) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
64. (26/04/2024) Công văn 1249/QLD-ĐK năm 2024 đính chính thông tin trong Công văn công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành
65. (26/04/2024) Công văn 2794/VPCP-V.I năm 2024 về thực hiện Kết luận thanh tra 1325/KL-TTCP do Văn phòng Chính phủ ban hành
66. (26/04/2024) Công văn 2841/VPCP-QHQT năm 2024 về kết quả chuyến thăm Sri Lanka và Thái Lan của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành
67. (26/04/2024) Thông tư 05/2024/TT-TTCP quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
68. (26/04/2024) Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
69. (26/04/2024) Công văn 2840/VPCP-CN năm 2024 xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA) theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành
70. (26/04/2024) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
71. (26/04/2024) Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
72. (26/04/2024) Quyết định 1082/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
73. (26/04/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND về Quy định công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Quảng Nam ban hành
74. (26/04/2024) Quyết định 597/QĐ-CT năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc
75. (26/04/2024) Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
76. (26/04/2024) Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và nội dung quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
77. (26/04/2024) Quyết định 494/QĐ-BGTVT năm 2024 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
78. (25/04/2024) Công văn 2774/VPCP-QHQT năm 2024 về triển khai kết quả tham dự Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 13 Khu vực Tam giác phát triển do Văn phòng Chính phủ ban hành
79. (25/04/2024) Công văn 2762/VPCP-QHĐP năm 2024 xử lý kiến nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo 2006/BC-BNV do Văn phòng Chính phủ ban hành
80. (25/04/2024) Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giao thông Vận tải thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái
81. (25/04/2024) Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
82. (25/04/2024) Quyết định 869/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
83. (25/04/2024) Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
84. (25/04/2024) Quyết định 1102/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Khánh Hòa ban hành
85. (25/04/2024) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận
86. (25/04/2024) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2024 ​phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
87. (25/04/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quyết định 22/2016/QĐ-UBND về Quy chế xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam
88. (25/04/2024) Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới trong hệ thống hành chính Nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
89. (25/04/2024) Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính Nhà nước lĩnh vực Hương ước, quy ước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
90. (25/04/2024) Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
91. (25/04/2024) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 13 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn do tỉnh Gia Lai ban hành
92. (25/04/2024) Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
93. (25/04/2024) Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái
94. (25/04/2024) Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
95. (25/04/2024) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
96. (25/04/2024) Quyết định 1089/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
97. (25/04/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2008/QĐ-UBND về Quy chế Số hóa thông tin và chia sẻ thông tin số trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hà Nam
98. (25/04/2024) Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
99. (24/04/2024) Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
100. (24/04/2024) Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Tiền Giang ban hành
101. (24/04/2024) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao và di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
102. (24/04/2024) Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
103. (24/04/2024) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
104. (24/04/2024) Quyết định 335/QĐ-TTg năm 2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
105. (24/04/2024) Đề án 08/ĐA-UBND năm 2024 xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, giai đoạn 2024-2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
106. (24/04/2024) Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
107. (24/04/2024) Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
108. (24/04/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; ngành đào tạo chuyên môn đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
109. (24/04/2024) Quyết định 444/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh
110. (23/04/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
111. (23/04/2024) Quyết định 871/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
112. (23/04/2024) Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
113. (23/04/2024) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
114. (23/04/2024) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
115. (23/04/2024) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
116. (22/04/2024) Quyết định 868/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
117. (22/04/2024) Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
118. (22/04/2024) Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Khánh Hòa ban hành
119. (22/04/2024) Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
120. (22/04/2024) Quyết định 671/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
121. (22/04/2024) Quyết định 1402/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
122. (19/04/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Định
123. (19/04/2024) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
124. (19/04/2024) Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
125. (18/04/2024) Quyết định 949/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
126. (17/04/2024) Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
127. (17/04/2024) Quyết định 680/QĐ-BTP năm 2024 công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
128. (15/04/2024) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
129. (12/04/2024) Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ
130. (12/04/2024) Quyết định 500/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Đường thủy nội địa của ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
131. (12/04/2024) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
132. (12/04/2024) Quyết định 809/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
133. (11/04/2024) Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Đà Nẵng
134. (10/04/2024) Quyết định 443/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
135. (09/04/2024) Quyết định 427/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
136. (09/04/2024) Quyết định 503/QĐ-BTTTT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
137. (09/04/2024) Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
138. (08/04/2024) Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
139. (08/04/2024) Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
140. (05/04/2024) Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2024 công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đê điều thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
141. (05/04/2024) Quyết định 3178/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
142. (05/04/2024) Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
143. (04/04/2024) Quyết định 1156/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024
144. (04/04/2024) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định
145. (03/04/2024) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Phú Yên ban hành
146. (02/04/2024) Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
147. (29/03/2024) Quyết định 536/QĐ-BTP về Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
148. (29/03/2024) Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
149. (29/03/2024) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
150. (29/03/2024) Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 07 quy trình nội bộ thay thế trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
151. (29/03/2024) Công văn 1079/BKHCN-ĐTG năm 2024 đính chính Quyết định 156/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
152. (27/03/2024) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2024 bãi bỏ 02 Nghị quyết về quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do tỉnh Tuyên Quang ban hành
153. (27/03/2024) Quyết định 10/NQ-HĐND năm 2024 lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
154. (26/03/2024) Quyết định 269/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
155. (25/03/2024) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
156. (22/03/2024) Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
157. (20/03/2024) Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
158. (19/03/2024) Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện, Điên ảnh, Văn hóa cơ sở và Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
159. (15/03/2024) Quy chế phối hợp 02/QCPH-BNNPTNT-TCTK năm 2024 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổng cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê
160. (05/03/2024) Kế hoạch 946/KH-UBND công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2024
161. (01/03/2024) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kỳ 2019-2023
162. (22/02/2024) Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
163. (12/01/2024) Chương trình 02/CTr-UBND hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2024
164. (29/12/2023) Quyết định 4791/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước Thành phố Hải Phòng năm 2024
165. (15/12/2023) Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2023 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
166. (12/12/2023) Nghị quyết 153/NQ-HĐND năm 2023 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X
167. (08/06/2023) Kế hoạch 107/KH-UBND cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023
168. (31/12/2021) Quyết định 2626/QĐ-BTC năm 2021 về "Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, từ chức, miễn nhiệm; luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính"
169. (14/10/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam
170. (06/09/2019) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2019 triển khai thi hành Luật trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Định
171. (23/08/2019) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Bình Định ban hành
172. (18/07/2019) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2019 tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tỉnh Quảng Ngãi
173. (09/07/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều của quy định kèm theo Quyết định 16/2015/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
Vi phạm hành chính
1. (05/05/2024) Công văn 5198/VP-KTN năm 2024 tăng cường ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Tài chính nhà nước
1. (04/05/2024) Công văn 3009/VPCP-KTTH năm 2024 chuyển Chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/05/2024) Công văn 3003/VPCP-KTTH năm 2024 về Vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do và dự án vùng thiên tai cấp bách do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/05/2024) Thông báo 196/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài với các đối tác phát triển do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (03/05/2024) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (03/05/2024) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2024 về Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái
6. (02/05/2024) Quyết định 1724/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 và Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
7. (26/04/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
8. (26/04/2024) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2024 tăng cường thực hiện Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (26/04/2024) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2024 tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý của tỉnh Bắc Giang
10. (26/04/2024) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2024 triển khai tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
11. (26/04/2024) Quyết định 21/2024/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
12. (26/04/2024) Quyết định 09/2024/QĐ-UBND về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp
13. (24/04/2024) Công văn 252/TTg-QHQT năm 2024 về chủ trương tham gia thực hiện Dự án khu vực "Cải thiện hệ thống tuần hoàn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản bền vững" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (24/04/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025 kèm theo Quyết định 05/2023/QĐ-UBND
15. (24/04/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục II, VI kèm theo Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
16. (19/04/2024) Nghị quyết 273/2024/NQ-HĐND bãi bỏ, bổ sung quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
17. (19/04/2024) Quyết định 1365/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện kiểm kê tài sản công trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 213/QĐ-TTg
18. (19/04/2024) Quyết định 426/QĐ-UBND Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
19. (17/04/2024) Nghị quyết 312/NQ-HĐND năm 2024 phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành
20. (17/04/2024) Nghị quyết 313/NQ-HĐND bổ sung nội dung tại Nghị quyết 260/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
21. (15/04/2024) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 do tỉnh Trà Vinh ban hành
22. (12/04/2024) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2024 bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản) của Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng tại Quyết định 1538/QĐ-UBND
23. (12/04/2024) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2024 công bố đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
24. (12/04/2024) Công văn 2683/BNN-TY năm 2024 tăng cường công tác quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
25. (08/04/2024) Kế hoạch 2576/KH-BKHĐT thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2024
26. (08/04/2024) Kế hoạch 2565/KH-BKHĐT năm 2024 hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
27. (04/04/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước nhằm phấn đấu đạt và vượt dự toán năm 2024, hướng đến hoàn thành kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX
28. (29/03/2024) Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND quy định về danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của Thành phố Hà Nội
29. (29/03/2024) Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND về Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
30. (29/03/2024) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2024 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội
31. (29/03/2024) Công văn 3369/BTC-NSNN năm 2024 sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành
32. (29/03/2024) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2024 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục đào tạo của Thành phố Hà Nội
33. (27/03/2024) Nghị quyết 01/NQ-HĐND quyết định bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nội dung bổ sung dự toán trong năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
34. (27/03/2024) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2024 thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023
35. (27/12/2023) Quyết định 2482/QĐ-UBND năm 2023 về Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024
36. (18/12/2023) Quyết định 1951/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch giao khối lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2024
37. (13/12/2023) Quyết định 2665/QĐ-UBND năm 2023 giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
38. (09/12/2022) Nghị quyết 48/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
39. (28/07/2020) Quyết định 2650/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 19/2019/QĐ-UBND do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
40. (09/12/2019) Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao Thành phố Hải Phòng
Xây dựng - Đô thị
1. (06/05/2024) Công văn 3050/VPCP-QHĐP năm 2024 rà soát, hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/05/2024) Kế hoạch 138/KH-UBND bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành Thành phố Hà Nội mùa mưa năm 2024
3. (02/05/2024) Kế hoạch 290/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết về Quy định khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
4. (02/05/2024) Quyết định 1710/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đồ án quy hoạch chung Đô thị Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
5. (26/04/2024) Quyết định 827/QĐ-UBND năm 2024 Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
6. (26/04/2024) Quyết định 826/QĐ-UBND năm 2024 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
7. (26/04/2024) Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đến năm 2035
8. (26/04/2024) Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ đến năm 2035 do tỉnh Bình Định ban hành
9. (26/04/2024) Hướng dẫn 1807/HD-BVHTTDL năm 2024 thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
10. (25/04/2024) Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2030
11. (25/04/2024) Kế hoạch 317/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 203/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Nghệ An ban hành
12. (23/04/2024) Công văn 1699/BXD-QLN năm 2024 hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
13. (22/04/2024) Công văn 1675/BXD-GĐ phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024 do Bộ Xây dựng ban hành
14. (19/04/2024) Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2024 quy định một số chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
15. (05/04/2024) Công văn 2540/BKHĐT-QLQH năm 2024 xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
16. (04/04/2024) Kế hoạch 75/KH-UBND thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
17. (01/04/2024) Kế hoạch 71/KH-UBND điều chỉnh thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
18. (13/12/2023) Quyết định 2075/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt sửa đổi Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 kèm theo Quyết định 318/QĐ-UBND
19. (25/09/2019) Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh Kế hoạch xây dựng lại các chung cư cũ đã xuống cấp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn do tỉnh Bình Định ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (08/05/2024) Công văn 3107/VPCP-CN năm 2024 đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại thời điểm hiện nay do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/05/2024) Công văn 3106/VPCP-CN năm 2024 đề nghị chấp thuận cho Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang được áp dụng thí điểm chính sách đặc thù theo Nghị quyết 106/2023/QH15 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/05/2024) Công văn 3029/VPCP-CN năm 2024 đầu tư dự án quốc lộ 37, đoạn từ quốc lộ 18 đến ngã ba An Lĩnh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (06/05/2024) Thông báo 201/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra về tình hình triển khai dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (04/05/2024) Công văn 4688/BGTVT-KHCN&MT năm 2024 hướng dẫn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025 lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
6. (03/05/2024) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2024 hợp nhất Nghị định về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (26/04/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để nâng cao văn hóa giao thông đối với người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
8. (25/04/2024) Công văn 2754/VPCP-CN năm 2024 làm rõ chính sách lắp đặt trụ sạc điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (25/04/2024) Quyết định 769/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt các vị trí điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Sơn La
10. (24/04/2024) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (20/04/2024) Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (31/12/2021) Quyết định 3555/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Yêu cầu kỹ thuật đối với chiếu sáng đường hầm dành cho giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Giáo dục
1. (08/05/2024) Quyết định 774/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh sách giáo khoa lớp 6, lớp 8, lớp 10, lớp 11 sử dụng trong một số cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2024-2025
2. (02/05/2024) Quyết định 1293/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (26/04/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lai Châu
4. (26/04/2024) Kế hoạch 693/KH-UBDT-BGDĐT thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024
5. (26/04/2024) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2024 hợp nhất Thông tư về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (25/04/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (25/04/2024) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
8. (25/04/2024) Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
9. (25/04/2024) Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10. (25/04/2024) Quyết định 764/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
11. (22/04/2024) Kế hoạch 1425/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
12. (19/04/2024) Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch tuyển sinh đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (19/04/2024) Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2023-2024 và tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
14. (14/03/2024) Kế hoạch 579/KH-UBND năm 2024 tuyển sinh lớp 6 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở, tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông tỉnh Cao Bằng năm học 2024-2025
Tài nguyên - Môi trường
1. (06/05/2024) Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (06/05/2024) Quyết định 1257/QĐ-BNN-KHCN năm 2024 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (04/05/2024) Kế hoạch 308/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 1622/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
4. (03/05/2024) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2024 triển khai Chiến lược quốc gia Đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (03/05/2024) Công văn 3146/BNN-LN năm 2024 triển khai Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (02/05/2024) Kế hoạch 3046/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7. (26/04/2024) Kế hoạch 288/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán thiếu nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (26/04/2024) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật, thực vật hoang dã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
9. (26/04/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
10. (26/04/2024) Kế hoạch 1529/KH-UBND năm 2024 cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2025-2029
11. (25/04/2024) Kế hoạch 1425/KH-UBND năm 2024 thực hiện các giải pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 11/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (23/04/2024) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2024 tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (19/04/2024) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2024 tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán thiếu nước trên địa bàn tỉnh tỉnh Đắk Lắk
14. (12/04/2024) Kế hoạch 79/KH-UBND phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
15. (10/04/2024) Công văn 1545/BXD-HTKT năm 2024 tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân do Bộ Xây dựng ban hành
16. (09/04/2024) Công văn 2225/BTNMT-KSVN năm 2024 thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
17. (08/04/2024) Công văn 2515/BNN-LN năm 2024 thực hiện Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (05/04/2024) Quyết định 917/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
19. (02/04/2024) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTNMT năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
20. (01/04/2024) Công văn 2018/BTNMT-KSVN năm 2024 quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và triển khai các dự án khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
21. (01/04/2024) Công văn 2338/BNN-KL năm 2024 điều tra xác định hiện trạng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
22. (06/03/2024) Quyết định 547/QĐ-UBND Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
23. (12/01/2024) Chỉ thị 03/CT-BYT triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong ngành Y tế năm 2024 do Bộ Y tế ban hành
Thể thao - Y tế
1. (06/05/2024) Quyết định 292/QĐ-QLD năm 2024 về Danh mục 414 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 196 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
2. (04/05/2024) Quyết định 289/QĐ-QLD năm 2024 công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 (Đợt 13) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3. (03/05/2024) Công văn 1272/QLD-MP năm 2024 đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (03/05/2024) Công văn 1271/QLD-MP năm 2024 đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (03/05/2024) Quyết định 287/QĐ-QLD công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 3 năm 2024 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
6. (02/05/2024) Kế hoạch 3047/KH-UBND năm 2024 triển khai Đề án Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7. (26/04/2024) Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định 1165/QĐ-TTg tại tỉnh Bình Định
8. (26/04/2024) Kế hoạch 1530/KH-UBND năm 2024 phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025
9. (26/04/2024) Kế hoạch 299/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành
10. (25/04/2024) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (23/04/2024) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược Quốc gia Phòng, chống mù lòa đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
12. (12/04/2024) Kế hoạch 283/KH-UBND triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
13. (09/04/2024) Kế hoạch 614/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
14. (28/03/2024) Công văn 1493/BYT-QLD năm 2024 đảm bảo cung ứng thuốc hiếm do Bộ Y tế ban hành
15. (14/03/2024) Kế hoạch 571/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 287-KH/TU thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới do tỉnh Cao Bằng ban hành
16. (26/12/2023) Công văn 8193/BYT-KCB năm 2023 vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
17. (21/12/2023) Quyết định 5523/QĐ-BNN-CCPT năm 2023 về “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Quyền dân sự
1. (22/04/2024) Quyết định 343/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 15 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
2. (16/04/2024) Quyết định 334/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Như Ý do Chủ tịch nước ban hành
3. (16/04/2024) Quyết định 335/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Võ Tùng Ân do Chủ tịch nước ban hành
4. (16/04/2024) Quyết định 336/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 366 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
5. (16/04/2024) Quyết định 337/QĐ-CTN năm 2024 cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Lin, He-Chen do Chủ tịch nước ban hành
6. (16/04/2024) Quyết định 338/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Li Shih, Nien do Chủ tịch nước ban hành
7. (16/04/2024) Quyết định 339/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan, Chiung - Mei do Chủ tịch nước ban hành
8. (16/04/2024) Quyết định 340/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 02 cá nhân hiện đang cư trú tại thành phố Cần Thơ do Chủ tịch nước ban hành
9. (16/04/2024) Quyết định 341/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Wu, Tzu - Han do Chủ tịch nước ban hành
10. (12/04/2024) Quyết định 325/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
11. (12/04/2024) Quyết định 326/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
12. (12/04/2024) Quyết định 327/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 12 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
13. (12/04/2024) Quyết định 328/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
14. (12/04/2024) Quyết định 330/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Thai Thi Thu Thao do Chủ tịch nước ban hành
15. (12/04/2024) Quyết định 323/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
16. (12/04/2024) Quyết định 324/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
17. (12/04/2024) Quyết định 329/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 25 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
18. (12/04/2024) Quyết định 331/QĐ-CTN năm 2024 cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Chen Shih, Chin - Chai do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (08/05/2024) Công văn 2099/BGDĐT-GDTC hướng dẫn triển khai tháng hành động vì Trẻ em 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (02/05/2024) Kế hoạch 1496/KH-UBND kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (02/05/2024) Quyết định 1044/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4. (01/05/2024) Kế hoạch 1002/KH-UBND triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2024​ do tinh Gia Lai ban hành
5. (01/05/2024) Kế hoạch 1003/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 do tỉnh Gia Lai ban hành
6. (30/04/2024) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do tỉnh Bắc Giang ban hành
7. (26/04/2024) Kế hoạch 89/KH-UBND công tác thanh niên năm 2024 do Thành phố Cần Thơ ban hành
8. (25/04/2024) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhiệm vụ đến năm 2025" do Thành phố Hà Nội ban hành
9. (19/04/2024) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2024 phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Yên
10. (20/03/2024) Kế hoạch 630/KH-UBND phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024
11. (05/03/2024) Kế hoạch 947/KH-UBND năm 2024 triển khai Nghị định 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Lĩnh vực khác
1. (03/05/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND về Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum
2. (02/05/2024) Kế hoạch 1578/KH-UBND triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận năm 2024
3. (26/04/2024) Công văn 2812/VPCP-NN năm 2024 về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (26/04/2024) Chỉ thị 15/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu - Mùa năm 2024 do tỉnh Nghệ An ban hành
5. (25/04/2024) Công văn 2768/VPCP-CN năm 2024 khẩn trương xử lý bất cập trong công bố thuốc thú y do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (25/04/2024) Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (16/04/2024) Công văn 2769/BNN-KN năm 2024 đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cộng đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (16/04/2024) Công văn 2770/BNN-KN năm 2024 triển khai “Năm tăng cường, thực hiện hiệu quả đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (29/03/2024) Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương
10. (27/03/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2024 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
11. (18/12/2023) Quyết định 5415/QĐ-BNN-BVTV năm 2023 phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (18/12/2023) Quyết định 5416/QĐ-BNN-BVTV năm 2023 phê duyệt Đề án Phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (31/12/2021) Quyết định 3556/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14. (29/12/2021) Quyết định 3454/QĐ-BKHCN năm 2021 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phát thải nguồn tĩnh và Chất lượng không khí do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
15. (31/12/2020) Quyết định 3989/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin và Bệnh động vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành
16. (31/12/2020) Quyết định 4041/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Truy xuất nguồn gốc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành
17. (31/12/2020) Quyết định 3938/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia An toàn đồ chơi trẻ em và Thiết bị và bề mặt sân chơi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành
18. (30/12/2020) Quyết định 3845/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Khe co giãn thép dạng răng lược và Dung dịch Bentonite Polyme do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
19. (05/03/2020) Quyết định 531/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
20. (12/03/2019) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai các giải pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
21. (28/12/2018) Quyết định 4150/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Rừng trồng và Rừng tự nhiên do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
22. (28/12/2018) Quyết định 4122/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sơn phủ bảo vệ kết cấu bê tông do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,075

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn